پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


درباره مرکز

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یک هزار و 450 متر زیربنا و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان ساخته شده است.

در حال حاضر این پلی کلینیک روزانه به 500 نفر خدمات ارائه می دهد و در آینده ای نزدیک به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد.

بخش های درمانگاهی و کلینیک ها :


این پلی کلینیک دارای درمانگاه های تخصصی ارتوپدی، اورولوژی، پوست، جراحی عمومی، جراحی پوست،داخلی، عفونی و کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی قلب، گوارش، روانپزشکی،پوست، عفونی، داخلی، چشم، جراحی مغز و اعصاب است.

در هنگام مراجعه، جهت پرداخت وجه کارت بانکی همراه داشته باشید


سمنان - شاهرود: خیابان 28 متری باغ زندان، بعد از بیمارستان امام حسین (ع)،کلینیک تخصصی فوق تخصصی دانشگاه ((( در هنگام مراجعه، جهت پرداخت وجه کارت بانکی همراه داشته باشید )))

تلفن

3232240091

لیست پزشکان پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پزشکان


دکتر آتنا لطیفی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص چشم پزشکی

دکتر آتنا لطیفی

دکتر آرمیتا ابوترابی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراح

دکتر آرمیتا ابوترابی

دکتر آناهیتا امیرسرداری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص چشم پزشک

دکتر آناهیتا امیرسرداری

دکتر ابوالفضل حیدری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر ابوالفضل حیدری

دکتر احسان بینش - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص عفونی

دکتر احسان بینش

دکتر اسدالله ناصری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص چشم پزشکی

دکتر اسدالله ناصری

دکتر اکبر حیدری پور - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک کلیه و مجاری ادرار

دکتر اکبر حیدری پور

دکتر امین امینی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص ارولوژی

دکتر امین امینی

دکتر حامد طبسی زاده - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص اطفال

دکتر حامد طبسی زاده

دکتر حسن عمیدی نائینی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراح عمومی

دکتر حسن عمیدی نائینی

دکتر حسین شیبانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک قلب و عروق

دکتر حسین شیبانی

دکتر حمیدرضا بیکی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک داخلی

دکتر حمیدرضا بیکی

دکتر رمیصا فرساد - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

بینایی سنجی

دکتر رمیصا فرساد

بینایی سنجی
دکتر روشنک کلات جاری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص قلب و عروق

دکتر روشنک کلات جاری

دکتر زهرا ابراهیمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نورولوژی

دکتر زهرا ابراهیمی

کلینیک نورولوژی
دکتر سارا پوریحیا - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر سارا پوریحیا

دکتر سپیده ناظمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

غدد

دکتر سپیده ناظمی

غدد
دکتر سعید عنایتی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

ارتوپدی

دکتر سعید عنایتی

کلینیک ارتوپدی
دکتر سوگل قدسی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک طب فیزیک و توانبخشی

دکتر سوگل قدسی

دکتر سید محمد حاجی میرصادقی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید محمد حاجی میرصادقی

دکتر سیدرضا کیایی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص چشم پزشک

دکتر سیدرضا کیایی

دکتر سیدمصطفی پورحسینی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر سیدمصطفی پورحسینی

دکتر سیما صفری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

گوش و حلق و بینی

دکتر سیما صفری

گوش و حلق و بینی
دکتر شهلا ذولفقاریان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص قلب و عروق

دکتر شهلا ذولفقاریان

دکتر صبا هماتاش - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص قلب و عروق

دکتر صبا هماتاش

دکتر عبدالحی فریور - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر عبدالحی فریور

دکتر علی کارگذار - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

بینایی سنجی

دکتر علی کارگذار

دکتر علی نجفی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک داخلی

دکتر علی نجفی

دکتر علیرضا خفاف - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک گوارش

دکتر علیرضا خفاف

کلینیک گوارش
دکتر علیرضا مبصری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص ارتوپدی

دکتر علیرضا مبصری

دکتر فاطمه طوفان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک روماتولوژی

دکتر فاطمه طوفان

کلینیک روماتولوژی
دکتر فتانه قادری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص روانپزشک

دکتر فتانه قادری

دکتر فرزانه صابر - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شنوایی سنجی

دکتر فرزانه صابر

شنوایی سنجی
دکتر فیض الله ابراهیم نیا - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراح مغز و اعصاب

دکتر فیض الله ابراهیم نیا

دکتر کامران پورمند - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر کامران پورمند

دکتر مائده پرویزی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص روانپزشک

دکتر مائده پرویزی

دکتر ماندانا امیرسرداری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص قلب

دکتر ماندانا امیرسرداری

دکتر مجتبی فولادی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراحی عمومی

دکتر مجتبی فولادی

دکتر مجید سلامی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

انکولوژی و هماتولوژی

دکتر مجید سلامی

دکتر محبوبه نظری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر محبوبه نظری

دکتر محمد اکبری جامی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک جراحی عمومی

دکتر محمد اکبری جامی

دکتر محمد سالاری زارع - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

داخلی مغز و اعصاب

دکتر محمد سالاری زارع

دکتر محمد میررضایی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص طب پیشگیری

دکتر محمد میررضایی

دکتر محمدرضا تورانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمدرضا تورانی

دکتر محمدعلی رضایی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر محمدعلی رضایی

دکتر محمدمهدی نوریان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

بیماریهای پوست

دکتر محمدمهدی نوریان

دکتر مرجان طالبی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

بیماریهای پوست

دکتر مرجان طالبی

دکتر مریم حاجی میرقاسمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فوق تخصص ریه

دکتر مریم حاجی میرقاسمی

دکتر مریم سعیدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک داخلی مغز و اعصاب

دکتر مریم سعیدی

دکتر مریم فرجام فر - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص اعصاب و روان

دکتر مریم فرجام فر

دکتر مریم ولی خانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص عفونی

دکتر مریم ولی خانی

دکتر منیره عامریان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر منیره عامریان

دکتر مهدی ابراهیمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراحی عمومی

دکتر مهدی ابراهیمی

دکتر مهدی اسماعیلی جدیدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر مهدی اسماعیلی جدیدی

دکتر مهربد قاسم پور - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص چشم پزشکی

دکتر مهربد قاسم پور

دکتر میترا غفاری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراحی عمومی

دکتر میترا غفاری

دکتر مینا نیک پور - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر مینا نیک پور

دکتر ناصر مقربیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

جراح کلیه و مجاری ادرار و فلوشیپ ناباروری

دکتر ناصر مقربیان

دکتر نسرین فاتح - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص اطفال

دکتر نسرین فاتح

دکتر نگار بهرالعلومی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص پوست

دکتر نگار بهرالعلومی

دکتر هوفر رفیعی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر هوفر رفیعی

دکتر یحیی نادری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص ارتوپدی

دکتر یحیی نادری

لیست خدمات پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

خدمات


بینایی سنجی

شنوایی سنجی

ویزیت ارتوپدی

ویزیت بعد از عمل

کلینیک ارتوپدی

کلینیک اطفال

کلینیک اعصاب و روان

کلینیک انکولوژی و هماتولوژی

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک جراحی مغز و اعصاب

کلینیک داخلی

کلینیک داخلی مغز و اعصاب

کلینیک روانشناسی

کلینیک روماتولوژی

کلینیک ریه

کلینیک زیبایی (بینی)

کلینیک طب فیزیک و توانبخشی

کلینیک طب پیشگیری

کلینیک عفونی

کلینیک غدد

کلینیک قلب و عروق

کلینیک مغز و اعصاب

کلینیک نفرولوژی

کلینیک پوست

کلینیک چشم پزشکی

کلینیک کلیه و مجاری ادرار

کلینیک گوارش

کلینیک گوش و حلق و بینی