پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود


درباره مرکز

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در یک هزار و 450 متر زیربنا و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان ساخته شده است.

در حال حاضر این پلی کلینیک روزانه به 500 نفر خدمات ارائه می دهد و در آینده ای نزدیک به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد کرد.

بخش های درمانگاهی و کلینیک ها :


این پلی کلینیک دارای درمانگاه های تخصصی ارتوپدی، اورولوژی، پوست، جراحی عمومی، جراحی پوست،داخلی، عفونی و کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی قلب، گوارش، روانپزشکی،پوست، عفونی، داخلی، چشم، جراحی مغز و اعصاب است.

در هنگام مراجعه، جهت پرداخت وجه کارت بانکی همراه داشته باشید


سمنان - شاهرود: خیابان 28 متری باغ زندان، بعد از بیمارستان امام حسین (ع)،کلینیک تخصصی فوق تخصصی دانشگاه ((( در هنگام مراجعه، جهت پرداخت وجه کارت بانکی همراه داشته باشید )))

تلفن

3232240091

لیست پزشکان پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

پزشکان


دکتر شیلا آقایانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فوق تخصص روماتولوژی

دکتر شیلا آقایانی

دکتر فیض الله ابراهیم نیا - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراح مغز و اعصاب

دکتر فیض الله ابراهیم نیا

دکتر مهدی ابراهیمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراحی عمومی

دکتر مهدی ابراهیمی

دکتر زهرا ابراهیمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

نورولوژی

دکتر زهرا ابراهیمی

کلینیک نورولوژی
دکتر آرمیتا ابوترابی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراح

دکتر آرمیتا ابوترابی

دکتر مهدی اسماعیلی جدیدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر مهدی اسماعیلی جدیدی

دکتر محمد اکبری جامی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک جراحی عمومی

دکتر محمد اکبری جامی

دکتر آناهیتا امیرسرداری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص چشم پزشک

دکتر آناهیتا امیرسرداری

دکتر ماندانا امیرسرداری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص قلب

دکتر ماندانا امیرسرداری

دکتر امین امینی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص ارولوژی

دکتر امین امینی

دکتر علی ایزدی آملی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص قلب

دکتر علی ایزدی آملی

دکتر نگار بهرالعلومی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص پوست

دکتر نگار بهرالعلومی

دکتر حمیدرضا بیکی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک داخلی

دکتر حمیدرضا بیکی

دکتر احسان بینش - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص عفونی

دکتر احسان بینش

دکتر مائده پرویزی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص روانپزشک

دکتر مائده پرویزی

دکتر سلمی پورآریا - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص قلب

دکتر سلمی پورآریا

دکتر سیدمصطفی پورحسینی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر سیدمصطفی پورحسینی

دکتر کامران پورمند - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فوق تخصص قلب و عروق

دکتر کامران پورمند

دکتر سارا پوریحیی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر سارا پوریحیی

دکتر محمدرضا تورانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراحی عمومی

دکتر محمدرضا تورانی

دکتر سید محمد حاجی میرصادقی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک جراحی مغز و اعصاب

دکتر سید محمد حاجی میرصادقی

دکتر مریم حاجی میرقاسمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فوق تخصص ریه

دکتر مریم حاجی میرقاسمی

دکتر ابوالفضل حیدری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر ابوالفضل حیدری

دکتر اکبر حیدری پور - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک کلیه و مجاری ادرار

دکتر اکبر حیدری پور

دکتر محمدعلی رضایی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر محمدعلی رضایی

دکتر هوفر رفیعی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر هوفر رفیعی

دکتر محمد سالاری زارع - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

داخلی مغز و اعصاب

دکتر محمد سالاری زارع

دکتر مریم سعیدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک داخلی مغز و اعصاب

دکتر مریم سعیدی

دکتر فاطمه سعیدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص کودکان

دکتر فاطمه سعیدی

دکتر مجید سلامی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

انکولوژی و هماتولوژی

دکتر مجید سلامی

دکتر حسین شیبانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک قلب و عروق

دکتر حسین شیبانی

دکتر فرزانه صابر - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

شنوایی سنجی

دکتر فرزانه صابر

شنوایی سنجی
دکتر ساناز صفایی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر ساناز صفایی

دکتر سیما صفری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

گوش و حلق و بینی

دکتر سیما صفری

گوش و حلق و بینی
دکتر حمیدرضا صمیمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر حمیدرضا صمیمی

دکتر مرجان طالبی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

بیماریهای پوست

دکتر مرجان طالبی

دکتر حامد طبسی زاده - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص اطفال

دکتر حامد طبسی زاده

دکتر فاطمه طوفان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک روماتولوژی

دکتر فاطمه طوفان

کلینیک روماتولوژی
دکتر سیدحمید عابدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر سیدحمید عابدی

دکتر منیره عامریان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

فوق تخصص نفرولوژی

دکتر منیره عامریان

دکتر سعید عنایتی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

ارتوپدی

دکتر سعید عنایتی

کلینیک ارتوپدی
دکتر میترا غفاری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراحی عمومی

دکتر میترا غفاری

دکتر نسرین فاتح - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص اطفال

دکتر نسرین فاتح

دکتر مریم فرجام فر - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص اعصاب و روان

دکتر مریم فرجام فر

دکتر رمیصا فرساد - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

بینایی سنجی

دکتر رمیصا فرساد

بینایی سنجی
دکتر اکبر فکری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص داخلی

دکتر اکبر فکری

دکتر مجتبی فولادی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص جراحی عمومی

دکتر مجتبی فولادی

دکتر فتانه قادری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص روانپزشک

دکتر فتانه قادری

دکتر شیوا قدس - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص پوست

دکتر شیوا قدس

دکتر علی کارگذار - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

بینایی سنجی

دکتر علی کارگذار

دکتر روشنک کلات جاری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص قلب و عروق

دکتر روشنک کلات جاری

دکتر آتنا لطیفی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص چشم پزشکی

دکتر آتنا لطیفی

دکتر علیرضا مبصری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص ارتوپدی

دکتر علیرضا مبصری

دکتر مهری محمدخانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص روانپزشکی

دکتر مهری محمدخانی

دکتر پریسا محمدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص چشم پزشکی

دکتر پریسا محمدی

دکتر سیدعلی مشتاقیون - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص ارتوپدی

دکتر سیدعلی مشتاقیون

دکتر ناصر مقربیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

جراح کلیه و مجاری ادرار و فلوشیپ ناباروری

دکتر ناصر مقربیان

دکتر محمد میررضایی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص طب پیشگیری

دکتر محمد میررضایی

دکتر یحیی نادری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص ارتوپدی

دکتر یحیی نادری

دکتر سپیده ناظمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

غدد

دکتر سپیده ناظمی

غدد
دکتر علی نجفی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کلینیک داخلی

دکتر علی نجفی

دکتر محبوبه نظری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر محبوبه نظری

دکتر محمدمهدی نوریان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

بیماریهای پوست

دکتر محمدمهدی نوریان

دکتر مجید نیک پیام - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص چشم

دکتر مجید نیک پیام

دکتر مریم ولی خانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص عفونی

دکتر مریم ولی خانی

دکتر صبا هماتاش - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

متخصص قلب و عروق

دکتر صبا هماتاش

لیست خدمات پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

خدمات


بینایی سنجی

شنوایی سنجی

کلینیک ارتوپدی

کلینیک اطفال

کلینیک اعصاب و روان

کلینیک انکولوژی و هماتولوژی

کلینیک پوست

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک جراحی مغز و اعصاب

کلینیک چشم پزشکی

کلینیک داخلی

کلینیک داخلی مغز و اعصاب

کلینیک روانشناسی

کلینیک روماتولوژی

کلینیک ریه

کلینیک زیبایی (بینی)

کلینیک طب پیشگیری

کلینیک طب فیزیک و توانبخشی

کلینیک عفونی

کلینیک غدد

کلینیک قلب و عروق

کلینیک کلیه و مجاری ادرار

کلینیک گوارش

کلینیک گوش و حلق و بینی

کلینیک مغز و اعصاب

کلینیک نفرولوژی