پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان


سمنان - سمنان: روبروی استانداری سمنان، انتهای خیابان ابریشم، پلی کلینیک دانشگاه علوم پزشکی سمنان

تلفن

02331043200

لیست پزشکان پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

پزشکان


دکتر آرش آروین - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر آرش آروین

دکتر حامد آزادبر - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

ارولوژی زنان و زایمان

دکتر حامد آزادبر

دکتر مجید احمدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

مشاور تغذیه

دکتر مجید احمدی

دکتر آرش اردستانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر آرش اردستانی

دکتر رحیمه اسکندریان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر رحیمه اسکندریان

دکتر محمد اسمعیلی نژاد - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی عمومی

دکتر محمد اسمعیلی نژاد

دکتر رضا اعرابیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

ارتوپدی

دکتر رضا اعرابیان

دکتر اتنا افضلی مهر - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی دهان و فک و صورت

دکتر اتنا افضلی مهر

دکتر علی اکبر اقبال - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیهوشی

دکتر علی اکبر اقبال

دکتر یاسمن امامی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

رادیولوژی

دکتر یاسمن امامی

متخصص رادیولوژی
دکتر شهرزاد ایزدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی عمومی

دکتر شهرزاد ایزدی

دکتر فرشته باقری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

رادیولوژی

دکتر فرشته باقری

متخصص رادیولوژی
دکتر بهناز بهنام - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

روانپزشکی

دکتر بهناز بهنام

دکتر معصومه بیطرف - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر معصومه بیطرف

فوق تخصص غدد و متابولیسم
دکتر آلما بیگدلی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیهوشی

دکتر آلما بیگدلی

بیهوشی
دکتر کیهان پورعلی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر کیهان پورعلی

دکتر علیرضا پیمان فر - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

گوارش و کبد بالغین

دکتر علیرضا پیمان فر

دکتر محمددرضا تمدن - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمددرضا تمدن

دکتر الهه جندقی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای داخلی

دکتر الهه جندقی

دکتر حنظله جور ابراهیمیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای داخلی

دکتر حنظله جور ابراهیمیان

متخصص بیماریهای داخلی
دکتر پریا حامدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر پریا حامدی

دکتر سمیه حبیبی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

روانشناسی بالینی

دکتر سمیه حبیبی

دکتر احسان حسین زاده - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراح مغزواعصاب

دکتر احسان حسین زاده

دکتر بابک حسین زاده - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیهوشی

دکتر بابک حسین زاده

دکتر میرسیامک خاتمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی عمومی

دکتر میرسیامک خاتمی

دکتر محمد خالقی هاشمیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

ارتوپدی

دکتر محمد خالقی هاشمیان

دکتر طیبه خواجه علی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای داخلی

دکتر طیبه خواجه علی

دکتر محسن دارابیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر محسن دارابیان

دکتر رضا دبیری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

گوارش و کبد بالغین

دکتر رضا دبیری

دکتر محبوبه دربان (فوق تخصص ریه) - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای ریه

دکتر محبوبه دربان (فوق تخصص ریه)

دکتر ثریا دوستمحمدیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر ثریا دوستمحمدیان

دکتر یاسمن زاهدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

روانپزشکی

دکتر یاسمن زاهدی

دکتر محمد اسمعیل سالار - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر محمد اسمعیل سالار

دکتر محمد امیر سرابی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

خون و سرطان بالغین

دکتر محمد امیر سرابی

دکتر سید سام سروش نیا - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

ارتوپدی

دکتر سید سام سروش نیا

دکتر ستاره سلطانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی عمومی

دکتر ستاره سلطانی

دکتر اکرم سلیمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیهوشی

دکتر اکرم سلیمی

دکتر افشین سمائی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر افشین سمائی

دکتر الهام سادات سمنانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

متخصص غدد و دیابت

دکتر الهام سادات سمنانی

دکتر الهه شهاب - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

ارولوژی اطفال

دکتر الهه شهاب

دکتر محمد صادق وشوشادی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر محمد صادق وشوشادی

دکتر کوثر صادقی حقیقی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر کوثر صادقی حقیقی

دکتر ایمان صادقیان واوسری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

ارتوپدی

دکتر ایمان صادقیان واوسری

ارتوپدی
دکتر هانیه صبوری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

پزشکی قانونی

دکتر هانیه صبوری

دکتر نیلوفر صفایی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

روانپزشکی

دکتر نیلوفر صفایی

دکتر رامین طاهری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

متخصص جراحی پلاستیک ، پوست و مو

دکتر رامین طاهری

دکتر لیلا عباسی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

چشم پزشکی

دکتر لیلا عباسی

دکتر نازنین عباسی نژاد - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر نازنین عباسی نژاد

دکتر فاطمه عبدالاهیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر فاطمه عبدالاهیان

دکتر ابوالفضل عبدالله پور - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیهوشی

دکتر ابوالفضل عبدالله پور

دکتر حسن عبدالهی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

روانشناسی بالینی

دکتر حسن عبدالهی

دکتر الهام عبدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

چشم پزشکی

دکتر الهام عبدی

دکتر داوود عرب - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر داوود عرب

دکتر مریم عزیز زاده - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

متخصص پوست و مو

دکتر مریم عزیز زاده

دکتر نوید علمی صدر - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

چشم پزشکی

دکتر نوید علمی صدر

دکتر مجید فروتن - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر مجید فروتن

دکتر کامران قدس - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی قلب و عروق

دکتر کامران قدس

دکتر الهه قدس - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

دکتر تغذیه

دکتر الهه قدس

دکتر فرحناز قهرمانفرد - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

خون و سرطان بالغین

دکتر فرحناز قهرمانفرد

دکتر افسانه کتیرایی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

چشم پزشکی

دکتر افسانه کتیرایی

دکتر علی گوهری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر علی گوهری

دکتر صباحت لواف - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

روانپزشکی

دکتر صباحت لواف

دکتر شروین متین روحانی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر شروین متین روحانی

دکتر سمیرا محرابی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر سمیرا محرابی

دکتر حسین محمدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر حسین محمدی

دکتر مهشید مخیری - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر مهشید مخیری

قلب و عروق
دکتر معصومه مسعودیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

پرتو درمانی (رادیو تراپی آنکولوژی)

دکتر معصومه مسعودیان

دکتر سیاوش معصومی جویبار - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی عمومی

دکتر سیاوش معصومی جویبار

دکتر محمد معماریان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای ریه

دکتر محمد معماریان

دکتر جمیله مقیمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

روماتولوژی

دکتر جمیله مقیمی

دکتر معصومه ملا نوروزی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی عمومی

دکتر معصومه ملا نوروزی

دکتر فرهاد ملک - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای ریه

دکتر فرهاد ملک

دکتر فرید ملکی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی عمومی

دکتر فرید ملکی

متخصص جراحی
دکتر نازیلا ملکیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر نازیلا ملکیان

مغز و اعصاب
دکتر پروانه ممقانی راد - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر پروانه ممقانی راد

دکتر حسین موحدین - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی عروق

دکتر حسین موحدین

دکتر امیر مولایی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

دکتر امیر مولایی

دکتر آتوسا نجم الدین - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر آتوسا نجم الدین

دکتر محمد نساجی زواره - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر محمد نساجی زواره

دکتر حسین نوبخت - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

گوارش و کبد بالغین

دکتر حسین نوبخت

دکتر ریحانه نوروزی  - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

گفتار درمانی

دکتر ریحانه نوروزی

دکتر سید عباس هاشمی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای داخلی

دکتر سید عباس هاشمی

متخصص بیماریهای داخلی
دکتر علی اکبر همتی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیهوشی

دکتر علی اکبر همتی

دکتر حمید رضا همتی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

جراحی عمومی

دکتر حمید رضا همتی

دکتر علیرضا همتی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر علیرضا همتی

دکتر ملیحه یار محمدی - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

نفرولوژی

دکتر ملیحه یار محمدی

دکتر گلنوش یعقوب زاده - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر گلنوش یعقوب زاده

دکتر لعیا یوسفیان - پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر لعیا یوسفیان

لیست خدمات پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره یک دانشگاه سمنان

خدمات


آسم و آلرژی اطفال

ارتوپدی

ارتوپدی (آموزشی)

ارتوپدی (جراحی شده)

اکوی قلب بزرگسالان

اکوی قلب جنین

بینایی سنجی و تعیین نمره عینک

پوست و مو

پوست و مو (آموزشی)

تست شنوایی سنجی

جراح پلاستیک و زیبایی

جراح عروق

جراح عمومی

جراح فک و صورت

جراح قفسه سینه

جراح قلب

جراح قلب (آموزشی)

جراح کلیه و مجاری ادراری

جراح کلیه و مجاری ادراری (آموزشی)

جراح مغز و اعصاب

خون اطفال

داخلی قلب و فشارخون

داخلی قلب و فشارخون (آموزشی)

داخلی کلیه و مجاری و فشارخون

روانپزشک (آموزشی)

سونوگرافی

طب پیشگیری

طب فیزیکی و ستون فقرات

طب کار

عفونی اطفال

غدد اطفال

فوق تخصص آسم و آلرژی (آموزشی)

فوق تخصص روماتولوژی (آموزشی)

فوق تخصص ریه (آموزشی)

فوق تخصص غدد و دیابت

فوق تخصص غدد و دیابت (آموزشی)

فوق تخصص گوارش و کبد (آموزشی)

کلینک سنگ کلیه و مجاری ادراری

کلینیک آسم و آلرژی

کلینیک آموزشی

کلینیک ارتوپدی و طب فیزیکی

کلینیک اطفال

کلینیک بیهوشی و مشاوره

کلینیک پزشکی قانونی

کلینیک جراحی پلاستیک و پوست و مو

کلینیک جراحی عروق

کلینیک جراحی عمومی ، توراکس و فک وصورت

کلینیک چشم و بینایی سنجی

کلینیک خون و آنکولوژی

کلینیک داخلی و عفونی

کلینیک دیابت

کلینیک روانپزشکی و مشاوره

کلینیک روانشناسی و مشاوره

کلینیک روماتولوژی

کلینیک ریه و اسپیرومتری(تست تنفسی)

کلینیک زنان و مامایی

کلینیک ژنتیک

کلینیک سونوگرافی و اکوی قلب جنین

کلینیک طب پیشگیری و طب کار

کلینیک طب سنتی و سوزنی

کلینیک غدد و دیابت

کلینیک قلب و عروق

کلینیک کلیه و مجاری و فشار خون

کلینیک گفتار درمانی

کلینیک گوارش و کبد

کلینیک گوش و حلق و بینی و شنوایی سنجی

کلینیک مشاوره تغذیه

کلینیک مغز و اعصاب

گوارش اطفال

متخصص خون وآنکولوژی

متخصص خون وآنکولوژی (آموزشی)

متخصص داخلی (آموزشی)

متخصص رادیوتراپی آنکولوژی

متخصص عفونی (آموزشی)

متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی (آموزشی)

متخصص مغز و اعصاب

متخصص مغز و اعصاب (آموزشی)

متخصص و جراح چشم

متخصص و جراح چشم (آموزشی)

مغزو اعصاب اطفال

نوزادان