پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی کلینیک تخصصی شهدا لردگان

کلینیک تخصصی شهدا لردگان

کلینیک تخصصی شهدا لردگان


چهارمحال بختیاری - لردگان: میدان بسیج روبه روی کوچه پزشکان _کلینیک تخصصی شهدا لردگان

تلفن

0383155

لیست پزشکان کلینیک تخصصی شهدا لردگان

پزشکان


دکتر آزاده محمدی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

چشم پزشکی

دکتر آزاده محمدی

دکتر آزاده ناصحی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر آزاده ناصحی

دکتر احمد مرادی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

رادیولوژی

دکتر احمد مرادی

دکتر اسدالله جلیل - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

رادیولوژی

دکتر اسدالله جلیل

دکتر الهه صیدایی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر الهه صیدایی

دکتر ایمان غفوری - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

چشم پزشکی

دکتر ایمان غفوری

دکتر بنت الهدی رجائی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

کودکان

دکتر بنت الهدی رجائی

دکتر بهزاد بهشتی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

کودکان

دکتر بهزاد بهشتی

دکتر بهناز خادم - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

زنان و زایمان

دکتر بهناز خادم

دکتر پیام محمودی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر پیام محمودی

دکتر تهمینه محمودی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

زنان و زایمان

دکتر تهمینه محمودی

دکتر جابر محسنی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر جابر محسنی

دکتر حسن یونسی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

جراحی عمومی

دکتر حسن یونسی

دکتر حسین صفی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای داخلی

دکتر حسین صفی

دکتر حمیده طهماسبی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر حمیده طهماسبی

دکتر رحمت یحیی پور - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

کودکان

دکتر رحمت یحیی پور

دکتر رسول آرامی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

رادیولوژی

دکتر رسول آرامی

دکتر رسول لایقی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

ارتوپدی

دکتر رسول لایقی

دکتر رضا ایراندوست - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

کودکان

دکتر رضا ایراندوست

دکتر ریحانه شیشه گر - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر ریحانه شیشه گر

دکتر زهرا آقایی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

کودکان

دکتر زهرا آقایی

دکتر سارا حق شناس - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

زنان و زایمان

دکتر سارا حق شناس

دکتر سید علیرضا آذرپیکان - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

جراحی عمومی

دکتر سید علیرضا آذرپیکان

متخصص جراحی عمومی
دکتر عادل رفیعی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

جراحی عمومی

دکتر عادل رفیعی

دکتر علی نصیری - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر علی نصیری

دکتر علیرضا کلانی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

جراحی عمومی

دکتر علیرضا کلانی

دکتر غزال رفیعایی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای داخلی

دکتر غزال رفیعایی

دکتر فرج اله باوری - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر فرج اله باوری

دکتر فرزانه کرمی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر فرزانه کرمی

دکتر فهیمه محب محمدی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

کودکان

دکتر فهیمه محب محمدی

متخص اطفال و نوزادان
دکتر کامران بویری - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر کامران بویری

دکتر لیلا تقی یار - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

زنان و زایمان

دکتر لیلا تقی یار

دکتر محمد علوی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمد علوی

دکتر محمد گنجعلی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر محمد گنجعلی

دکتر محمد نبی پور - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای داخلی

دکتر محمد نبی پور

دکتر مریم باباییان - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مریم باباییان

دکتر مریم موحدی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر مریم موحدی

دکتر مریم یوسفی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای داخلی

دکتر مریم یوسفی

دکتر مژگان انوشه - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

زنان و زایمان

دکتر مژگان انوشه

دکتر مهدی فوده - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

ارتوپدی

دکتر مهدی فوده

دکتر مهرشاد کلینی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

کودکان

دکتر مهرشاد کلینی

دکتر نسترن زمانی - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

زنان و زایمان

دکتر نسترن زمانی

دکتر نفیسه کلانتری - کلینیک تخصصی شهدا لردگان

بیماریهای قلب و عروق

دکتر نفیسه کلانتری

لیست خدمات کلینیک تخصصی شهدا لردگان

خدمات


کلینیک ارتوپدی

کلینیک اطفال

کلینیک اعصاب و روان

کلینیک اورولوژی

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک جراحی مغز واعصاب

کلینیک داخلی

کلینیک داخلی مغز واعصاب

کلینیک رادیولوژی و سونوگرافی

کلینیک زنان و زایمان

کلینیک عفونی

کلینیک قلب و عروق

کلینیک چشم پزشکی

کلینیک گوش و حلق وبینی