پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر


تهران - تهران: تهرانسر - بلوار گل ها - بلوار لاله- پلاک 2- کلینیک صاحب کوثر

تلفن

2147286

لیست پزشکان کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکان


دکتر آرزو نعمت الهی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

کودکان

دکتر آرزو نعمت الهی

دکتر احسان فتحی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای داخلی

دکتر احسان فتحی

دکتر احمد قربانلو - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر احمد قربانلو

دکتر اردشیر بهمردی کلانتری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر اردشیر بهمردی کلانتری

دکتر اسمعیل شمس افضلی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گوارش و کبد بالغین

دکتر اسمعیل شمس افضلی

دکتر اشرف السادات بطحایی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

طب کار

دکتر اشرف السادات بطحایی

دکتر اعظم خراسانی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی عمومی

دکتر اعظم خراسانی

دکتر افشین اعتضادی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

روانپزشکی

دکتر افشین اعتضادی

دکتر الهام نارمکی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

علوم تغذیه

دکتر الهام نارمکی

دکتر ایوب غفوریان - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گوارش و کبد بالغین

دکتر ایوب غفوریان

دکتر بابک بیاتی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای قلب و عروق

دکتر بابک بیاتی

دکتر بنفشه ایمانی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر بنفشه ایمانی

دکتر پرتو آزادپناه - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

کودکان

دکتر پرتو آزادپناه

دکتر پرند حاصل - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

زنان و زایمان

دکتر پرند حاصل

دکتر پرهام حلیمی اصل - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر پرهام حلیمی اصل

دکتر پریسا الوند - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

روانپزشکی

دکتر پریسا الوند

دکتر توحید عین اللهی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بینایی سنجی

دکتر توحید عین اللهی

دکتر حامد اسدی شریف - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

ارتوپدی

دکتر حامد اسدی شریف

دکتر حسن حاتمی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای داخلی

دکتر حسن حاتمی

دکتر حسن محمدی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیهوشی

دکتر حسن محمدی

دکتر حسین اکبر زاده - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر حسین اکبر زاده

دکتر حسین بیک محمدلو - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر حسین بیک محمدلو

دکتر حسین خلج - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بینایی سنجی

دکتر حسین خلج

دکتر حسین رحمتی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر حسین رحمتی

دکتر حسین معصومی اصل - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

کودکان

دکتر حسین معصومی اصل

دکتر حمید حمیدی زاده - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای داخلی

دکتر حمید حمیدی زاده

دکتر حمید صادقیان بروجنی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

ارتوپدی

دکتر حمید صادقیان بروجنی

دکتر حمید رضا فرد شجاعی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر حمید رضا فرد شجاعی

دکتر حنانه نیک سیرت - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر حنانه نیک سیرت

دکتر خسرو حق شناس - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر خسرو حق شناس

دکتر داریوش عمیدی راد - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

چشم پزشکی

دکتر داریوش عمیدی راد

دکتر داریوش محمدی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر داریوش محمدی

دکتر داریوش مهرافزون - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

روانپزشکی

دکتر داریوش مهرافزون

دکتر رزاق بیات - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر رزاق بیات

دکتر رضا احمدی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

روانپزشکی

دکتر رضا احمدی

دکتر رضا شفیع پور - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

ارتوپدی

دکتر رضا شفیع پور

دکتر رقیه دروگر - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

علوم تغذیه

دکتر رقیه دروگر

دکتر زهرا قیمی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گفتار درمانی

دکتر زهرا قیمی

دکتر سحر مجدی نسب - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گفتار درمانی

دکتر سحر مجدی نسب

دکتر سعید آقاجانی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر سعید آقاجانی

دکتر سعید گودرزی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی عمومی

دکتر سعید گودرزی

دکتر سعیده آرین نیا - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

روماتولوژی

دکتر سعیده آرین نیا

دکتر سودابه نوشاد - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر سودابه نوشاد

دکتر سهیلا شایان مهر - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

شنوایی شناسی

دکتر سهیلا شایان مهر

دکتر سهیلا نوشاد - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

کودکان

دکتر سهیلا نوشاد

دکتر سیامک کاظمی اصل - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای قلب و عروق

دکتر سیامک کاظمی اصل

دکتر سیدجواد محمدی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر سیدجواد محمدی

دکتر سیما خواجه نوری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

زنان و زایمان

دکتر سیما خواجه نوری

دکتر شکوفه ثابتی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

روانپزشکی

دکتر شکوفه ثابتی

دکتر شهرام یوسف پور - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گوارش و کبد بالغین

دکتر شهرام یوسف پور

دکتر شیرین سنایی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر شیرین سنایی

دکتر صادق توکلی زاده - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای ریه

دکتر صادق توکلی زاده

دکتر طیبه پور کاظمی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر طیبه پور کاظمی

دکتر عبدالحمید اسماعیلی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای قلب و عروق

دکتر عبدالحمید اسماعیلی

دکتر عصمت قانعی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

نفرولوژی

دکتر عصمت قانعی

دکتر علی حبیبی فر - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای قلب و عروق

دکتر علی حبیبی فر

دکتر علی گراوند - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر علی گراوند

دکتر علیرضا رازقی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

ارتوپدی

دکتر علیرضا رازقی

دکتر عیدی جهان افروز - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر عیدی جهان افروز

دکتر غزاله ابراهیمی خانقاه - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر غزاله ابراهیمی خانقاه

دکتر غلامرضا مقتدرآزادی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

ارتوپدی

دکتر غلامرضا مقتدرآزادی

دکتر غلامرضا نادری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر غلامرضا نادری

دکتر فائزه محمددوست - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای داخلی

دکتر فائزه محمددوست

دکتر فاطمه ستوده نیا - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای داخلی

دکتر فاطمه ستوده نیا

دکتر فاطمه مرادی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر فاطمه مرادی

دکتر فاطمه نخعی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

زنان و زایمان

دکتر فاطمه نخعی

دکتر فتانه ضیایی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

متخصص بیماری های پستان

دکتر فتانه ضیایی

دکتر فتح اله مقدسی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای داخلی

دکتر فتح اله مقدسی

دکتر فرزاد سالاری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای قلب و عروق

دکتر فرزاد سالاری

دکتر فرزین احمدی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

چشم پزشکی

دکتر فرزین احمدی

دکتر فرشته شیخ الاسلامی تنکابنی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

چشم پزشکی

دکتر فرشته شیخ الاسلامی تنکابنی

دکتر فرشته معاون - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

زنان و زایمان

دکتر فرشته معاون

دکتر فرید فتاحی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر فرید فتاحی

دکتر فریدون پیرانی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر فریدون پیرانی

دکتر قاسم کارگر - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گوارش و کبد بالغین

دکتر قاسم کارگر

دکتر کورش حسن زاده - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای داخلی

دکتر کورش حسن زاده

دکتر کورش منصوری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر کورش منصوری

دکتر کیوان آقا محمد پور - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر کیوان آقا محمد پور

دکتر گلنوش ادیب راد - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

نامشخص

دکتر گلنوش ادیب راد

دکتر لیلا راستی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

روانپزشکی

دکتر لیلا راستی

دکتر ماشااله امجدی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر ماشااله امجدی

دکتر محبوبه حقیقی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر محبوبه حقیقی

دکتر محدثه برازجانی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

علوم تغذیه

دکتر محدثه برازجانی

دکتر محسن مقیمی حاجی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

کودکان

دکتر محسن مقیمی حاجی

دکتر محمد باقری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی مغز و اعصاب

دکتر محمد باقری

دکتر محمد رنجبری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محمد رنجبری

دکتر محمد رضا اسکندری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

چشم پزشکی

دکتر محمد رضا اسکندری

دکتر محمد صادق شهریاری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی عمومی

دکتر محمد صادق شهریاری

دکتر محمدحسن شریفی موقر - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر محمدحسن شریفی موقر

دکتر محمدرضا فرجی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بینایی سنجی

دکتر محمدرضا فرجی

دکتر محمدرضا فردوسی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر محمدرضا فردوسی

دکتر محمدرضا گمرکی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر محمدرضا گمرکی

دکتر محمدرضا ناصریان - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

چشم پزشکی

دکتر محمدرضا ناصریان

دکتر محمدعلی وحیدیان - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی عمومی

دکتر محمدعلی وحیدیان

دکتر محمدمهدی امامی مقدم - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر محمدمهدی امامی مقدم

دکتر محمود ارشد - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر محمود ارشد

دکتر محمود سروش - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

پزشکی

دکتر محمود سروش

دکتر محمود نقوی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

چشم پزشکی

دکتر محمود نقوی

دکتر مریم بحری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر مریم بحری

دکتر مریم شهسواری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

نامشخص

دکتر مریم شهسواری

دکتر مریم محمدی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

زنان و زایمان

دکتر مریم محمدی

دکتر مریم مهدوی سعیدی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای داخلی

دکتر مریم مهدوی سعیدی

دکتر مریم میرزاحسینی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بینایی سنجی

دکتر مریم میرزاحسینی

دکتر مزدک عالیخانی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

نامشخص

دکتر مزدک عالیخانی

دکتر معصومه اجلی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر معصومه اجلی

دکتر منوچهر سلطانی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

قلب اطفال

دکتر منوچهر سلطانی

دکتر موسی احمدی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر موسی احمدی

دکتر مهتاب سیری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

زنان و زایمان

دکتر مهتاب سیری

دکتر مهدی شاه مرادی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

روانپزشکی

دکتر مهدی شاه مرادی

دکتر مهرزاد غلامپور دهکی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر مهرزاد غلامپور دهکی

دکتر ناصر افسری - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

ارتوپدی

دکتر ناصر افسری

دکتر ناصر یاهو - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

جراحی عمومی

دکتر ناصر یاهو

دکتر ناهید اسگوئی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر ناهید اسگوئی

دکتر ندا هاشمی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

بیماریهای قلب و عروق

دکتر ندا هاشمی

دکتر نصراله انصاری نژاد - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی

دکتر نصراله انصاری نژاد

دکتر هاشم احدی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

چشم پزشکی

دکتر هاشم احدی

لیست خدمات کلینیک تخصصی و فوق تخصصی صاحب کوثر

خدمات


اعصاب و روان

بیماری های عفونی

بینیایی سنجی

جراحی مغز و اعصاب

داخلی

داخلی مغز واعصاب

روانشناس

روانپزشک

قلب بزرگسالان

قلب کودکان

متخصص شنوایی سنجی

متخصص طب کار

متخصصین ارولوژی

متخصصین مغز و اعصاب

متخصصین چشم پزشکی

متخصصین گوارش

نفرولوژی و فشار خون

پزشک عمومی

کلینیک آنکولوژی و خون

کلینیک ارتوپدی

کلینیک اطفال و نوزادان

کلینیک بیمارهای پستان

کلینیک بیهوشی و درد

کلینیک تغذیه

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک داخلی

کلینیک روماتولوژی

کلینیک ریه

کلینیک زنان و زایمان

کلینیک طب فیزیکی و توان بخشی

کلینیک غدد

کلینیک قلب و عروق

کلینیک مغز و اعصاب و روان

کلینیک چشم پزشکی

کلینیک کلیه و مجاری ادراری

کلینیک گفتار درمانی و کودکان استثانی

کلینیک گوش و حلق و بینی

کودکان استثنایی

گفتار درمانی

بستنبرای دانلود رایگان اپلیکیشن اندروید نوبت دهی کلیک کنید.