پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان بهکام(کلینیک تغذیه)

بهکام(کلینیک تغذیه)

بهکام(کلینیک تغذیه)


درباره مرکز

اولین کلینیک تغذیه در استان یزد(تاسیس اردیبهشت1379)مدیر و موسس:علی عزیزی
ما بکارگیری از تخصص های تغذیه، ورزش و روانشناسی، از راه  امن تناسب اندام سالم و ماندگار را برای شما به ارمغان می آوریم.


یزد - یزد: یزد،خیابان آیت الله کاشانی،کوچه بیمارستان بهمن پلاک70

تلفن

03531380141

لیست پزشکان بهکام(کلینیک تغذیه)

پزشکان


دکتر مریم ابوئی - بهکام(کلینیک تغذیه)

علوم تغذیه

کارشناس مریم ابوئی

دکتر شیما دهقان - بهکام(کلینیک تغذیه)

علوم تغذیه

کارشناس شیما دهقان

دکتر زینب زارع - بهکام(کلینیک تغذیه)

مشاوره خانواده

دکتر زینب زارع

دکتر علی عزیزی - بهکام(کلینیک تغذیه)

علوم تغذیه

کارشناس علی عزیزی

لیست خدمات بهکام(کلینیک تغذیه)

خدمات


روانشناس

مراجعین که تا به حال به کلینیک مراجعه نداشته اند یا از آخرین مراجعشان بیش از 8 ماه گذشته است

مشاوره تغذیه

مشاوره تغذیه بیمارانی که قبلا مراجعه کرده اند

نوبت مجدد(افرادی که قبلا به کلینیک مراجعه داشته اند)