پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم


درباره مرکز

بیمارستان حکیم نیشابور وابسته به دانشکده علوم پزشکی نیشابور در سال 1380 تاسیس شد.

این بیمارستان به عنوان اولین بیمارستان درجه یک عالی در استان خراسان شناخته شده است.

بیمارستان حکیم به عنوان مرکزی فعال در پذيرش مادران باردار و اطفال در سطح شهرستان نیشابور بوده و به عنوان بیمارستان دوستدار مادر و کودک شناخته شده است.

تخت مصوب: 172

تخت فعال: 163

بخش های پاراکلینیک بیمارستان حکیم نیشابور:

رادیولوژی - سونوگرافی - داروخانه - آزمایشگاه - درمانگاه عمومی - درمانگاه تخصصی - داخلی اعصاب (نورولوژی)

بخش های بالینی بیمارستان حکیم نیشابور:

جراحی زنان - خون و آنکولوژی بزرگسالان - خون و آنکولوژی کودکان - غدد بزرگسالان - تغذیه - عفونی - آسم و آلرژی - جراحی عمومی - پوست و مو - چشم پزشکی - ژنتیک - کلیه و مجاری ادراری - گوارش - اطفال داخلی - نوزادان - اورژانس - زایشگاه - اتاق عمل - NICU - ICU


خراسان رضوی - نیشابور: میدان بسیج، ابتدای جاده باغرود، مرکز اموزشی پژوهشی و درمانی حکیم

تلفن

5141412020

لیست پزشکان کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

پزشکان


دکتر ابراهیم احمدنیا - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر ابراهیم احمدنیا

دکتر ابوالحسن تازیکی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر ابوالحسن تازیکی

دکتر ابوالقاسم شوریابی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر ابوالقاسم شوریابی

دکتر احسان دلیلی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

نامشخص

دکتر احسان دلیلی

دکتر ازمایشگاه ازمایشگاه - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

علوم آزمایشگاهی

دکتر ازمایشگاه ازمایشگاه

دکتر اکرم آذرگون - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر اکرم آذرگون

دکتر اکرم بهروزنیا - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

متخصص زنان و زایمان

دکتر اکرم بهروزنیا

دکتر الناز خیابانی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

خون و سرطان بالغین

دکتر الناز خیابانی

دکتر الهام بذر افشان - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

جراحی عمومی

دکتر الهام بذر افشان

دکتر الهام حسامی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

روانپزشکی

دکتر الهام حسامی

دکتر الهه منزه - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای داخلی

دکتر الهه منزه

دکتر امید نجاریون - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

کودکان

دکتر امید نجاریون

دکتر امیدرضا امینی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای قلب و عروق

دکتر امیدرضا امینی

دکتر امیر رضا بیک محمدی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر امیر رضا بیک محمدی

متخصص بیماریهای عفونی
دکتر امیرحسین ذبیحی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر امیرحسین ذبیحی

دکتر بنفشه عطائی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای داخلی

دکتر بنفشه عطائی

دکتر بهاره حسن خانی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

زنان و زایمان

دکتر بهاره حسن خانی

دکتر بهاره کتال - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

پزشکی

دکتر بهاره کتال

دکتر بیتا باغبانی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای داخلی

دکتر بیتا باغبانی

دکتر تکتم ایمانی نژآد - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

پزشکی

دکتر تکتم ایمانی نژآد

دکتر ثریا کسائیان - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

روانپزشکی

دکتر ثریا کسائیان

دکتر جعفر ترشیزی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

روانشناسی بالینی

دکتر جعفر ترشیزی

دکتر جواد امیر فخریان - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

جراحی عمومی

دکتر جواد امیر فخریان

دکتر جواد بهشاد - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

کلیه اطفال

دکتر جواد بهشاد

دکتر جواد زینلی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر جواد زینلی

دکتر حبیب آشنا - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

فوق تخصص عفونی

دکتر حبیب آشنا

دکتر حمید دانائی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

روانپزشکی

دکتر حمید دانائی

روان پزشک
دکتر حمید رضایی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

متخصص ارولوژی

دکتر حمید رضایی

دکتر راحله جعفری - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

روانپزشکی

دکتر راحله جعفری

دکتر رضا شاه حسین دستجردی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

پزشکی

دکتر رضا شاه حسین دستجردی

دکتر ریحانه تکلو - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای قلب و عروق

دکتر ریحانه تکلو

دکتر زهرا باغستانی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر زهرا باغستانی

دکتر زهره زهدی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

نامشخص

دکتر زهره زهدی

دکتر زهره سالاری - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

زنان و زایمان

دکتر زهره سالاری

دکتر زهره طالبی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

نامشخص

دکتر زهره طالبی

دکتر زینب قرونه - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

کودکان

دکتر زینب قرونه

دکتر سارا ملک ارا - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای پوست

دکتر سارا ملک ارا

دکتر سپیده حجازی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای ریه

دکتر سپیده حجازی

دکتر ستاره ساده حال - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

دکتر ستاره ساده حال

دکتر سعید بهرادفر - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر سعید بهرادفر

دکتر سعید منصوری - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

روانپزشکی

دکتر سعید منصوری

دکتر سمانه طبائی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای قلب و عروق

دکتر سمانه طبائی

دکتر سمیرا بیگی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

چشم پزشکی

دکتر سمیرا بیگی

دکتر سمیرا مسرور - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بینایی سنجی

دکتر سمیرا مسرور

دکتر سونوگرافی حکیم - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

نامشخص

دکتر سونوگرافی حکیم

دکتر سید جواد حسینی متعظ - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

فوق تخصص گوارش

دکتر سید جواد حسینی متعظ

دکتر سید علی اکبر ملانوروزی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

نامشخص

دکتر سید علی اکبر ملانوروزی

دکتر سید منصور سادات حسینیان - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر سید منصور سادات حسینیان

دکتر علی اولادی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر علی اولادی

دکتر علی جعفری پور - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر علی جعفری پور

دکتر علی خاکباز - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر علی خاکباز

دکتر علیرضا بلوکی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر علیرضا بلوکی

دکتر محبوبه شورورزی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

کودکان

دکتر محبوبه شورورزی

دکتر محسن رکنی زاده - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

چشم پزشکی

دکتر محسن رکنی زاده

دکتر محسن سلطانی راد - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر محسن سلطانی راد

دکتر محسن عظیمی نژاد - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

متخصص ژنتیک

دکتر محسن عظیمی نژاد

دکتر محمد فائقی نیا - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

چشم پزشکی

دکتر محمد فائقی نیا

جراح و متخصص چشم
دکتر محمد کاوندی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای داخلی

دکتر محمد کاوندی

دکتر محمد صادق مبشر - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

نامشخص

دکتر محمد صادق مبشر

دکتر محمد مسعود ملک زاده - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای داخلی

دکتر محمد مسعود ملک زاده

دکتر محمدرضا عبدالواحدی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

فوق تخصص آسم و الرژی

دکتر محمدرضا عبدالواحدی

دکتر مریم بهمدی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

کودکان

دکتر مریم بهمدی

دکتر مریم جعفریانی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

نامشخص

دکتر مریم جعفریانی

دکتر مریم فرهادی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

نامشخص

دکتر مریم فرهادی

دکتر مریم لطفی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

زنان و زایمان

دکتر مریم لطفی

دکتر مسعود خاکی حصاری - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

متخصص جراحی عمومی

دکتر مسعود خاکی حصاری

دکتر معصومه جعفریانی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

نامشخص

دکتر معصومه جعفریانی

دکتر مهدی آشنایی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر مهدی آشنایی

دکتر مهدی چنارانی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

پزشکی

دکتر مهدی چنارانی

دکتر مهری حسن زاده - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای قلب و عروق

دکتر مهری حسن زاده

دکتر میترا حریری - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

علوم تغذیه

دکتر میترا حریری

دکتر نازنین استیری - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر نازنین استیری

دکتر ناهید دنیا دیده - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

مغز و اعصاب کودکان

دکتر ناهید دنیا دیده

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دکتر نرجس صادقی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

زنان و زایمان

دکتر نرجس صادقی

دکتر نسترن توحیدی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر نسترن توحیدی

دکتر نسیم پورعلیزاده - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

طب نوزادی و پیرامون تولد

دکتر نسیم پورعلیزاده

دکتر نغمه خورسند - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

زنان و زایمان

دکتر نغمه خورسند

دکتر نیکو بیناس - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

زنان و زایمان

دکتر نیکو بیناس

زنان وزایمان
دکتر نیوشا مسئله گویان - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

کودکان

دکتر نیوشا مسئله گویان

دکتر وجیهه کارگر شورکی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر وجیهه کارگر شورکی

دکتر هادی خیری - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

عمومی

دکتر هادی خیری

دکتر هدی شجاعی - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

کودکان

دکتر هدی شجاعی

دکتر یگانه مبصر - کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

بیماریهای قلب و عروق

دکتر یگانه مبصر

لیست خدمات کلینیک خیام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حکیم

خدمات


آسم و آلرژی

ازمایشگاه

اطفال

اعصاب و روان

بینایی سنجی

تغذیه

جراحی عمومی

خون شناسی و آنکولوژی اطفال

خون شناسی و آنکولوژی بزرگسالان

داخلی

ریه بالغین

زنان و زایمان

سونوگرافی

عفونی

غدد اطفال

غدد اطفال

غدد بزرگسالان

قلب

مغز و اعصاب

مغز و اعصاب کودکان

نوزادان

ویزیت روانشانس

ویزیت عمومی

پوست و مو

چشم پزشکی

ژنتیک

کلیه و مجاری ادراری اطفال

کلیه و مجاری ادراری بزرگسالان

گوارش