پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان کلینیک ویژه مرکزی اخوان

کلینیک ویژه مرکزی اخوان

کلینیک ویژه مرکزی اخوان


درباره مرکز

کلینیک ویژه مستقل دانشگاه (بیمارستان اخوان) 

ساختمان این کلینیک  دارای 12 واحد درمانی و حدود 40 کلینیک تخصصی و فوق تخصصی است 

این کلینیک ها شامل داخلی، غدد، قلب، ریه، گوارش، جراحی عمومی، اطفال، عفونی، خون، نورولوژی(مغز و اعصاب داخلی)، جراحی مغز و اعصاب (نوروسرجری)، طب توانبخشی و سایر رشته های مربوطه است.

انجام خدمات پاراکلینیک نیز از قبیل مرکز دیابت و پاراکلینیک شامل آزمایشگاه و توانبخشی  در رشته های مختلف نیز در این کلینیک دایر شده است.
 

 


اصفهان - کاشان: میدان 15 خرداد جنب ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

تلفن

3155770000

لیست پزشکان کلینیک ویژه مرکزی اخوان

پزشکان


دکتر  آزمایشگاه - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

علوم آزمایشگاهی

دکتر  آزمایشگاه

آزمایشگاه
دکتر مریم آفرینی بادی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مریم آفرینی بادی

دکتر محبوبه اصغری آرانی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص داخلی

دکتر محبوبه اصغری آرانی

دکتر فریفته اصفهانیان - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

بیماریهای پوست

دکتر فریفته اصفهانیان

دکتر اعظم باقری - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

دکتری تخصص سلامت باروری

دکتر اعظم باقری

دکتر مسعود بنائی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

جراح کلیه و مجاری ادراری

دکتر مسعود بنائی

دکتر صادق جعفر نژاد - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

Phd تغذیه و رژیم درمانی

دکتر صادق جعفر نژاد

دکتر یزدان جعفری - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

فوق تخصص ریه بالغین

دکتر یزدان جعفری

دکتر نیره جلالتی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر نیره جلالتی

دکتر علیرضا جمالی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر علیرضا جمالی

دکتر محمود حیدری - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

جراح عمومی و فلوشیپ لاپاراسکوپی

دکتر محمود حیدری

دکتر حمیدرضا خانی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

جراح مغز و اعصاب

دکتر حمیدرضا خانی

دکتر ژاله دهقانی چم پیری - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص بیماریهای داخلی

دکتر ژاله دهقانی چم پیری

دکتر هانیا ذکائی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

خون و سرطان بالغین

دکتر هانیا ذکائی

دکتر رضا رزاقی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص عفونی

دکتر رضا رزاقی

دکتر حسین روزبهانی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

فوق تخصص ریه بزرگسالان

دکتر حسین روزبهانی

دکتر شادی زرین گل - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص بیماری های داخلی

دکتر شادی زرین گل

دکتر اعظم زیلوچیان مقدم - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

دیابت

دکتر اعظم زیلوچیان مقدم

دکتر ندا سخی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر ندا سخی

دکتر امین السادت شریف - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

فوق تخصص کلیه کودکان

دکتر امین السادت شریف

دکتر محمدرضا شریف - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص کودکان (عفونی)

دکتر محمدرضا شریف

دکتر مرضیه شکوری - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر مرضیه شکوری

متخصص طب فیزیکی و توابخشی
دکتر حسین صادقی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص جراحی عمومی

دکتر حسین صادقی

دکتر حسین طاهری نساج - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

فلوشیپ لاپاراسکوپی

دکتر حسین طاهری نساج

دکتر سیدحامد طباطبایی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص بیماری های داخلی

دکتر سیدحامد طباطبایی

دکتر علی عظیمی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص نوزادان و کودکان (فوق تخصص ریه و بیماری های تنفسی)

دکتر علی عظیمی

دکتر ابراهیم علیخانی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر ابراهیم علیخانی

دکتر شیدا فراش بندی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص نورولوژی(مغزواعصاب)

دکتر شیدا فراش بندی

دکتر نسرین قدک کار - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص قلب و عروق

دکتر نسرین قدک کار

دکتر فاطمه کرمعلی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیو گرافی

دکتر فاطمه کرمعلی

دکتر زهرا کریمیان - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

دکتری تخصص سلامت باروری

دکتر زهرا کریمیان

دکتر خدایار گلابچی گیلانی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص چشم پزشکی

دکتر خدایار گلابچی گیلانی

دکتر رضا محمدحسین زاده دواتگری - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر رضا محمدحسین زاده دواتگری

دکتر سیدحسن مدرسی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

جراح و متخصص چشم

دکتر سیدحسن مدرسی

دکتر رامین مدنی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

فوق تخصص گوارش و کبد کودکان

دکتر رامین مدنی

دکتر سیدعلیرضا مروّجی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

طب پیشگیری

دکتر سیدعلیرضا مروّجی

دکتر سیدحسین مسعود - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

جراحی کلیه و مجاری ادراری

دکتر سیدحسین مسعود

دکتر علیرضا معتمدزاده - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

دیابت

دکتر علیرضا معتمدزاده

دکتر سیدمسعود معینی طباء زواره - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری و دیالیز و پیوند و فشارخون

دکتر سیدمسعود معینی طباء زواره

دکتر عادله ملکی پور - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص قلب و عروق

دکتر عادله ملکی پور

دکتر رضا منوچهری اردکانی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

دکتر رضا منوچهری اردکانی

دکتر منصوره مومن هروی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص عفونی

دکتر منصوره مومن هروی

دکتر الهه میانه ساز - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

دکتر الهه میانه ساز

دکتر احمد نجفی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص عفونی

دکتر احمد نجفی

دکتر مائده نجفی زاده - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص بیماری های عفونی

دکتر مائده نجفی زاده

دکتر مرضیه نقوی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

فلوشیپ جراحی دست

دکتر مرضیه نقوی

دکتر زهرا نگهبان - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص قلب و عروق

دکتر زهرا نگهبان

دکتر زهرا نوابی - کلینیک ویژه مرکزی اخوان

متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر زهرا نوابی

لیست خدمات کلینیک ویژه مرکزی اخوان

خدمات


آزمایشگاه

کلینیک جراحی استخوان و مفاصل

کلینیک جراحی استخوان و مفاصل

کلینیک گوارش

کلینیک گوارش

کلینیک گوارش

کلینیک اطفال ونوزادان

کلینیک اطفال ونوزادان

کلینیک اطفال ونوزادان

کلینیک بیماریهای داخلی

کلینیک بیماریهای داخلی

کلینیک بیماریهای داخلی

کلینیک بیماریهای عفونی

کلینیک بیماریهای عفونی

کلینیک بیماریهای عفونی

کلینیک پزشکی اجتماعی و پیشگیری و ارتقاء سلامت

کلینیک پوست و مو و زیبایی

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

کلینیک تغذیه و رژیم درمانی

کلینیک جراحی استخوان و مفاصل

کلینیک جراحی استخوان و مفاصل

کلینیک جراحی استخوان و مفاصل

کلینیک جراحی پستان

کلینیک جراحی پستان

کلینیک جراحی پستان

کلینیک جراحی چشم

کلینیک جراحی چشم

کلینیک جراحی چشم

کلینیک جراحی دست

کلینیک جراحی دست

کلینیک جراحی دست

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک جراحی عمومی

کلینیک جراحی عمومی اطفال

کلینیک جراحی عمومی اطفال

کلینیک جراحی عمومی اطفال

کلینیک جراحی قفسه سینه

کلینیک جراحی قفسه سینه

کلینیک جراحی قفسه سینه

کلینیک جراحی قلب و عروق

کلینیک جراحی قلب و عروق

کلینیک جراحی کلیه و مجاری ادراری

کلینیک جراحی کلیه و مجاری ادراری

کلینیک جراحی کلیه و مجاری ادراری

کلینیک جراحی گوارش

کلینیک جراحی مغز و اعصاب

کلینیک جراحی مغز واعصاب وستون فقرات

کلینیک جراحی مغز واعصاب وستون فقرات

کلینیک خون وسرطان بالغین

کلینیک خون وسرطان بالغین

کلینیک خون وسرطان بالغین

کلینیک داخلی

کلینیک داخلی غدد

کلینیک داخلی غدد

کلینیک داخلی غدد

کلینیک داخلی ریه

کلینیک داخلی ریه

کلینیک داخلی ریه

کلینیک دیابت

کلینیک سلامت جنسی و باروری

کلینیک طب سنتی

کلینیک طب سنتی

کلینیک طب سنتی

کلینیک طب فیزیکی وتوان بخشی

کلینیک طب فیزیکی وتوان بخشی

کلینیک طب فیزیکی وتوان بخشی

کلینیک عمومی

کلینیک عمومی

کلینیک عمومی

کلینیک فیزیوتراپی

کلینیک فیزیوتراپی

کلینیک فیزیوتراپی

کلینیک قلب کودکان

کلینیک قلب و عروق

کلینیک قلب و عروق

کلینیک قلب و عروق

کلینیک کلیه کودکان

کلینیک کلیه و دیالیز و فشارخون

کلینیک کلیه وفشارخون

کلینیک کلیه وفشارخون

کلینیک کلیه وفشارخون

کلینیک گوارش

کلینیک گوارش

کلینیک گوارش اطفال

کلینیک گوارش اطفال

کلینیک گوارش اطفال

کلینیک گوش وحلق وبینی

کلینیک گوش وحلق وبینی

کلینیک گوش وحلق وبینی

کلینیک لاپاراسکوپی و جراحی چاقی

کلینیک مغز و اعصاب وستون فقرات

کلینیک مغز واعصاب