پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
882 icon
دکتر حامد حسین کاظمی

دکتر حامد حسین کاظمی

icon 15 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 121287
  • متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت

  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر حامد حسین کاظمی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر حامد حسین کاظمی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر حامد حسین کاظمی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر حامد حسین کاظمی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر حامد حسین کاظمی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

بابل - مطب: خیابان مدرس چهارراه گنجینه مجتمع یاس ط ۳ واحد 5۷