پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
زهرا مصلی نژاد

زهرا مصلی نژاد

شماره نظام پزشکی: 8777
  • مشاور تغذیه

فعالیت های زهرا مصلی نژاد

icon پذیرش24 بیش از 6 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی زهرا مصلی نژاد را داشته است.

نظرات در مورد زهرا مصلی نژاد

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی زهرا مصلی نژاد جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

شیراز - شیراز-خیابان فخرآباد- مجتمع درمانگاهی قطب الدین