پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
13K icon
شهرام سلیمانی نایینی

شهرام سلیمانی نایینی

icon 29 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 48218
  • متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

فعالیت های شهرام سلیمانی نایینی

icon پذیرش24 بیش از 4 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی شهرام سلیمانی نایینی را داشته است.

نظرات در مورد شهرام سلیمانی نایینی

icon 77٪ رضایت (86 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی شهرام سلیمانی نایینی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب شهرام سلیمانی نایینی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

شهرضا - مطب: شبکه بهداشت درمانشهرضا بیمارستان امیرالمومنین

شهرضا - خیابان پاسداران