پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
861 icon
دکتر علی محمد کاوش

دکتر علی محمد کاوش

icon 27 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 59603
  • متخصص پزشکی اجتماعی

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر علی محمد کاوش

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 6 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر علی محمد کاوش را داشته است.

نظرات در مورد دکتر علی محمد کاوش

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر علی محمد کاوش جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر علی محمد کاوش

گزارش تلفن و آدرس صحیح

شیراز - محل کار: فارس، شیراز، بلوار پاسارگاد، درمانگاه شبانه روزی اقبال