پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
982 icon
دکتر علی مهدوی

دکتر علی مهدوی

icon 18 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 104286
  • فلوشیپ روان‌پزشکی نظامی

  • متخصص روان‌پزشکی

  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر علی مهدوی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر علی مهدوی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر علی مهدوی

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر علی مهدوی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر علی مهدوی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - محل کار: داراباد بلوار اوشان بیمارستان 505 ارتش