پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
829 icon
فاطمه افتخاریان

فاطمه افتخاریان

شماره نظام پزشکی: 90766
  • فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های فاطمه افتخاریان

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی فاطمه افتخاریان را داشته است.

نظرات در مورد فاطمه افتخاریان

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی فاطمه افتخاریان جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان شهید فقیهی شیراز

گزارش تلفن و آدرس صحیح

شیراز - شیراز - خیابان زند - روبروی خیابان صورتگر