پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
961 icon
کارشناس فاطمه سلیمانی

کارشناس فاطمه سلیمانی

icon 15 سال تجربه شماره نظام پزشکی: م-24848
  • کارشناسی مامایی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های کارشناس فاطمه سلیمانی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی کارشناس فاطمه سلیمانی را داشته است.

نظرات در مورد کارشناس فاطمه سلیمانی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی کارشناس فاطمه سلیمانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب کارشناس فاطمه سلیمانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

کاشمر - محل کار: خیابان امام خمینی - امام خمینی 7 - ساختمان مهرگان