پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
16K icon
فاطمه طوقانی

فاطمه طوقانی

شماره نظام پزشکی: 97988
  • متخصص روانپزشک

فعالیت های فاطمه طوقانی

icon پذیرش24 بیش از 5 سال و 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی فاطمه طوقانی را داشته است.

نظرات در مورد فاطمه طوقانی

icon 95٪ رضایت (99 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی فاطمه طوقانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت میانگین زمان انتظار تا ویزیت: کمتر از دو ساعت

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان شهدای لنجان

گزارش تلفن و آدرس صحیح

زرین شهر - خیابان باهنر،بیمارستان شهدای لنجان