پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
757 icon
فروزان سبطی

فروزان سبطی

icon 12 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 36549
  • کارشناس تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی

فعالیت های فروزان سبطی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی فروزان سبطی را داشته است.

نظرات در مورد فروزان سبطی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی فروزان سبطی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان خیریه ولیعصر تهران

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - تهران ، خیابان شوش ، میدان شهید هرندی ، ابتدای خزانه بخارایی ، بیمارستان ولیعصر