پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
محمد بلاغی اینالویی

محمد بلاغی اینالویی

شماره نظام پزشکی: 121674
  • جراح فک و صورت

فعالیت های محمد بلاغی اینالویی

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی محمد بلاغی اینالویی را داشته است.

نظرات در مورد محمد بلاغی اینالویی

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی محمد بلاغی اینالویی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان شهید مطهری مرودشت

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مرودشت - بعد از زیر گذر معلم ، مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری مرودشت