پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
آزمایشگاه آمینوسنتز

آزمایشگاه آمینوسنتز

شماره نظام پزشکی: 1223455
  • دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

فعالیت های آزمایشگاه آمینوسنتز

icon پذیرش24 بیش از 3 سال و 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی آزمایشگاه آمینوسنتز را داشته است.

نظرات در مورد آزمایشگاه آمینوسنتز

icon رضایت (1 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی آزمایشگاه آمینوسنتز جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مرکز تحقیقات ژنتیک میبد

گزارش تلفن و آدرس صحیح

میبد - کیلومتر 10 محورمیبد - یزد بعد از ورودی روستای حجت آباد - مرکز تحقیقات ژنتیک میبد