پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
نوبت ماموگرافی

نوبت ماموگرافی

شماره نظام پزشکی: 565
  • کارشناس تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی

فعالیت های نوبت ماموگرافی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 7 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی نوبت ماموگرافی را داشته است.

نظرات در مورد نوبت ماموگرافی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی نوبت ماموگرافی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم آقای دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

کرج - عظیمیه-بیمارستان تخت جمشید