پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
3K icon
کتایون گلچین راد

کتایون گلچین راد

شماره نظام پزشکی: 3717
  • کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

فعالیت های کتایون گلچین راد

icon پذیرش24 بیش از 4 سال و 5 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی کتایون گلچین راد را داشته است.

نظرات در مورد کتایون گلچین راد

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی کتایون گلچین راد جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

بیمارستان روانپزشکی میمنت تهران

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - انتهای اتوبان یادگار امام،بعد از تقاطع آزادی،خیابان میمنت