پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
22K icon
دکتر  سیدمظفر هاشمی

دکتر سیدمظفر هاشمی

شماره نظام پزشکی: ب-92167
  • فوق تخصص جراحی قفسه صدری

فعالیت های دکتر سیدمظفر هاشمی

icon پذیرش24 بیش از 4 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر سیدمظفر هاشمی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر سیدمظفر هاشمی

icon 95٪ رضایت (187 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر سیدمظفر هاشمی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت میانگین زمان انتظار تا ویزیت: کمتر از یک ساعت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر سیدمظفر هاشمی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - بلوارصفه - مرکزپزشکی الزهرا (س)

اصفهان - بلوار صفه -مرکز آموزشی درمانی الزهرا

اصفهان - بلوار صفه. بیمارستان الزهرا