icon جستجوی پیشرفته
icon مرتب سازی: مرتبط‌ترین
icon نزدیک ترین نوبت: هر زمان
بیهوشی و مراقبت های ویژه
مراقبت های ویژه پزشکی- ICU
همین الان با پزشک متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه گفتگو کنید
دکتر مرتضی فرومندی فوق تخصص مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیماری های داخلی
فوق تخصص مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیماری های داخلی
100٪(2 نظر)

1 سال تجربه
تهران,تهران،درمانگاه بیمارستان امام خمینی
پاسخ پزشک: فردا حدود 3 عصر
اولین نوبت: 21 آذر 8 صبح
دکتر علی امیرسوادکوهی فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو)
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو)
75٪(8 نظر)

27 سال تجربه
تهران,تهران، شریعتی، نقدی، جهان، بین گیتی و گروسی
پاسخ پزشک: فردا حدود 9 صبح
دکتر سیدحسام الدین مهدی تابعی فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو)
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو)
تهران,تهران، آزادی، بین بزرگراه یادگار امام و نورزاد
پاسخ پزشک: فردا حدود 9 صبح
دکتر حمیدرضا جماعتی فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), فوق تخصص بیماری‌های ریه, متخصص بیماری‌های داخلی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), فوق تخصص بیماری‌های ریه, متخصص بیماری‌های داخلی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
98٪(377 نظر)

32 سال تجربه
تهران,محل کار: بیمارستان مسیح دانشوری انتهای خ شهید باهنر
پزشک محبوب
پزشک خوش برخورد
دکتر امین احتشامی افشار فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), فوق تخصص بیماری‌های ریه, متخصص بیماری‌های داخلی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), فوق تخصص بیماری‌های ریه, متخصص بیماری‌های داخلی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
96٪(76 نظر)

53 سال تجربه
تهران,مطب 2: بیمارستان طوس خ استاد مطهری خ عبادی | محل کار: بیمارستان لاله | مطب: خ سید جمال الدین -ش 501 واحد 10
پزشک محبوب
دکتر بهروز امامی مهر فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
92٪(26 نظر)

27 سال تجربه
تهران,محل کار: خ وزرا بیمارستان گاندی
پزشک خوش برخورد
دکتر فرشاد حیدری فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(1 نظر)

30 سال تجربه
تهران,محل کار: بزرگراه همت بیمارستان میلاد
دکتر محمد فتحی فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(2 نظر)

24 سال تجربه
تهران,مطب: خ رسالت چهارراه مجیدیه پ 68
دکتر امید مرادی مقدم فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(3 نظر)

28 سال تجربه
تهران,محل کار: بیمارستان حضرت رسول اکرم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان ابان
دکتر حمیده یاری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(1 نظر)

23 سال تجربه
تهران,محل کار: بیمارستان 503
دکتر حمید غوریانی فوق تخصص مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فوق تخصص مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(1 نظر)

16 سال تجربه
تهران,محل کار: بیمارستان خانواده ارتش 1010
دکتر بهروز فرزانگان بیدگلی فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
90٪(20 نظر)

25 سال تجربه
تهران,مطب: میدان ونک چهارراه جهان کودک - ضلع شمال غربی ساختمان 42ط1واحد 3
پزشک خوش برخورد
کارشناس مصطفی محمدی فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
91٪(169 نظر)

29 سال تجربه
تهران,محل کار: انتهای بلوار کشاورز بیمارستان امام خمینی تهران ICU جنرال
دکتر امیرمنصور خزاییلی فلوشیپ بیهوشی کودکان, فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ بیهوشی کودکان, فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(1 نظر)

34 سال تجربه
تهران,محل کار: بیمارستان ایرانمهر خ شریعتی
دکتر علی قاضیانی فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(1 نظر)

29 سال تجربه
تهران,محل کار: بیمارستان چمران
دکتر مازیار مباشر فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(1 نظر)

31 سال تجربه
تهران,محل کار: خ ولیعصر تقاطع شهیدبهشتی بیمارستان هاجر
دکتر محمدتقی بیگ محمدی فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
100٪(1 نظر)

27 سال تجربه
تهران,محل کار: بیمارستان امام خمینی گروه بیهوشی
دکتر خسرو برخورداری فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
تهران,محل کار: بیمارستان مرکز قلب تهران
دکتر سیداحمد سیدمهدی فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
تهران,مطب: تهران نو فلکه چایچی خ شورا پ89 ط زیرزمین | محل کار: بیمارستان پاسارگاد اطاق عمل
دکتر رضا شهرامی فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
فلوشیپ مراقبت‌های ویژه (آی سی یو), متخصص بیهوشی, دکترای حرفه‌ای پزشکی
تهران,محل کار: بیمارستان فوق تخصصی شرکت نفت

چطور با پذیرش24 درمان شوم؟

انتخاب بهترین پزشکبا جستجوی تخصص، بیماری یا نام پزشک و مقایسه رتبه پزشکان و نظرات سایر مراجعین، بهترین پزشک مورد نظر خود را انتخاب کنید
ثبت نوبتدر صفحه اخصاصی پزشک با انتخاب گزینه دریافت نوبت و تکمیل اطلاعات، وقت ویزیت را رزرو کنید.
مراجعه حضوریدر زمان مقرر به پزشک مراجعه کنید و اطلاعات نوبت دریافتی را به منشی و پزشک ارایه کنید.
شرکت در نظرسنجیپس از مراجعه، در نظرسنجی کیفیت درمان پذیرش24 شرکت کنید تا با کمک شما بقیه مراجعین، برای انتخاب درمانگر خود انتخاب آگاهانه تری داشته باشند.
تا بهبود کامل، پذیرش24 با شماستبا اولین مراجعه، شما وارد چرخه درمان با پذیرش24 شده اید و در کنار سایر مراجعین، به هزاران متخصص آنلاین پذیرش24 برای پیگیری درمان خود دسترسی دارید.

همه پزشکان و مراکز درمانی ایران

جستجوی پزشکان و نوبت دهی آنلاین دکتر از بهترین مراکز درمانی و پزشکان متخصص ایران به همراه اطلاعات کامل تماس و آدرس و نظرات بیماران | پذیرش۲۴

درباره این صفحه