نمایش 10 از 10 نتیجه

  • نوع
  • تخصص
  • خدمت
  • فیلترها
1792
بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر احمد نگهی

مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم(ص) کلینیک تخصصی فوق تخصصی هرمز
896
بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر الهام اوسپید

1239
بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر الهام اوسپید

مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم(ص) کلینیک تخصصی فوق تخصصی هرمز
1170
بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر امید اسماعیلی

مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم(ص) کلینیک تخصصی فوق تخصصی هرمز
1425
بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر امید اسماعیلی

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مشیردوانی بندرعباس
1070
بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر عنایت الله حمزه ای

مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم(ص) کلینیک تخصصی فوق تخصصی هرمز
1118
بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر عنایت الله حمزه ایی

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مشیردوانی بندرعباس
7768
نوع مرکز: بیمارستان

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی کودکان بندرعباس

شماره تماس: 2125015028آدرس: گلشهر شمالی
8622
نوع مرکز: بیمارستان

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مشیردوانی بندرعباس

شماره تماس: 1824آدرس: میدان قدس
9963
نوع مرکز: بیمارستان

مجتمع آموزشی درمانی پیامبر اعظم(ص) کلینیک تخصصی فوق تخصصی هرمز

شماره تماس: 2125015033آدرس: بلوار جمهوری اسلامی
بستنبا اپلیکیشن اندروید پذیرش 24 بدون محدودیت و راحت تر نوبت بگیرید