نمایش 4 از 4 نتیجه

  • نوع
  • تخصص
  • خدمت
  • فیلترها
212091
نوع مرکز: کلینیک

کلینیک تخصصی وفوق تخصصی امام علی (ع ) شهرکرد

شماره تماس: 0383155آدرس: خیابان شریعتی - روبروی اداره دارایی
61809
نوع مرکز: کلینیک

کلینیک فوق تخصصی حضرت رسول(ص) شهرکرد

شماره تماس: 0383155آدرس: چهار راه مولوی، کلینیک تخصصی حضرت رسول
6418
نوع مرکز: کلینیک

مرکز آموزشی تخصصی دندان پزشکی رسالت چالشتر

شماره تماس: 0383155آدرس: چالشتر - میدان رسالت
1683
دندانپزشکی

دکتر نسترن دنیادیده

بستنبا اپلیکیشن اندروید پذیرش 24 بدون محدودیت و راحت تر نوبت بگیرید