پروفایل مرکز درمانی

سایت نوبت دهی اینترنتی پزشکان مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل


درباره مرکز

بیمارستان آیت الله روحانی بابل در سال 1388 در زمینی به مساحت 40 هزار متر مربع در بابل افتتاح شد.

این بیمارستان با 511 تخت مصوب و 372 تخت فعال در حال حاضر بزرگ ترین بیمارستان شمال کشور به شمار می رود.

بخش های بالینی بیمارستان آیت الله روحانی بابل:

جراحی قلب و عروق - غدد - گوارش - هماتولوژی - روماتولوژی - آنکولوژی - توراکس - ریه - قلب اطفال - نوزادان - قلب و عروق - روانپزشکی - عفونی - مغز و اعصاب - نفرولوژی - جراحی عمومی - ارتوپدی - گوش و حلق و بینی - اورولوژی - چشم - جراحی زنان - جراحی عمومی - قلب و عروق - گوش و حلق و بینی - چشم - ارتوپدی - جراحی مغز و اعصاب - اورولوژی - دندانپزشکی - توراکس

بخش های پاراکلینیک بیمارستان آیت الله روحانی بابل:

آزمایشگاه - فیزیوتراپی - داروخانه - پاتولوژی - تصویر برداری ( IVP , KUB , MRCP , MRI ) - ماموگرافی - سیستوگرافی - سی تی اسکن - سونوگرافی - رادیوگرافی - سیستوگرافی - شنوایی سنجی - بینایی سنجی - گفتار درمانی - آنژیوگرافی آندوسکوژی - کولونوسکوژی - نوار قلب - فسد خون - بیوپسی - پریمتری - تونومتری - لیزر چشم - تست ریه - تزریق داخل مفصل

بخش های کلینیکی بیمارستان آیت الله روحانی بابل:

قلب - ارتوپدی - جراحی عمومی - اطفال - زنان و مامایی - روانپزشکی - بیهوشی - داخلی - عفونی - گوش و حلق و بینی - چشم - دانپزشکی معلولین - جراحی مغز و اعصاب - اورولوژی - غدد - روماتولوژی - نفرولوژی - گوارش و کبد - جراحی قلب - هماتولوژی - انکولوژیپ - نوزادان - ریه - جراحی قلب و عروق - توراکس


مازندران - بابل: بلوار کشاورز- جنب دانشگاه علوم پزشکی بابل

تلفن

11322383013

لیست پزشکان مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

پزشکان


دکتر محمد باقر ابادیان - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای پوست

دکتر محمد باقر ابادیان

دکتر سعید ابروتن - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای قلب و عروق

دکتر سعید ابروتن

دکتر علیجان احمدی اهنگر - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر علیجان احمدی اهنگر

دکتر صدیقه اسماعیل زاده - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر صدیقه اسماعیل زاده

دکتر معصومه اصغرپور - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

نفرولوژی

دکتر معصومه اصغرپور

دکتر زهرا اکبریان - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

کودکان

دکتر زهرا اکبریان

دکتر حکیمه ال رضا - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیهوشی

دکتر حکیمه ال رضا

دکتر پرویز امری - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیهوشی

دکتر پرویز امری

دکتر فایزه امیری - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر فایزه امیری

دکتر کامیار امین - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای قلب و عروق

دکتر کامیار امین

دکتر عارفه بابازاده - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر عارفه بابازاده

دکتر منصور بابایی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

روماتولوژی

دکتر منصور بابایی

دکتر بهنام باقیانی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

ارتوپدی

دکتر بهنام باقیانی

دکتر شهناز برات - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر شهناز برات

دکتر زهرا بصیرت - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر زهرا بصیرت

دکتر زینت السادات بوذری - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر زینت السادات بوذری

دکتر کاترین بهزاد - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوارش و کبد بالغین

دکتر کاترین بهزاد

دکتر معصومه بیانی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر معصومه بیانی

دکتر محمد علی بیانی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر محمد علی بیانی

دکتر رقیه پورکیا - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای قلب و عروق

دکتر رقیه پورکیا

دکتر زینب پهلوان - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر زینب پهلوان

دکتر صبا توسلی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر صبا توسلی

دکتر علی توسلی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر علی توسلی

دکتر ایرج جعفری پور - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای قلب و عروق

دکتر ایرج جعفری پور

دکتر فرزاد جلالی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای قلب و عروق

دکتر فرزاد جلالی

دکتر مریم جوادیان - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر مریم جوادیان

دکتر مصطفی جوانیان - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر مصطفی جوانیان

دکتر مسعود حجتی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر مسعود حجتی

دکتر سید داود حسینی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

روانپزشکی

دکتر سید داود حسینی

دکتر رومینا حمزه پور - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

روانپزشکی

دکتر رومینا حمزه پور

دکتر انژلا حمیدیا - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

روانپزشکی

دکتر انژلا حمیدیا

دکتر بهزاد حیدری - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

روماتولوژی

دکتر بهزاد حیدری

دکتر مهسا خاکبار - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

چشم پزشکی

دکتر مهسا خاکبار

دکتر علی اصغر درزی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

جراحی عمومی

دکتر علی اصغر درزی

دکتر احمد رسولی نژاد - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

چشم پزشکی

دکتر احمد رسولی نژاد

دکتر پویا رضوانی بابلی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

دکتر پویا رضوانی بابلی

دکتر محمدعلی روپانی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیهوشی

دکتر محمدعلی روپانی

دکتر داریوش روحانی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر داریوش روحانی

دکتر غلامعباس روستائی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

چشم پزشکی

دکتر غلامعباس روستائی

دکتر امیر حسین زهره وند - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر امیر حسین زهره وند

دکتر مهرداد ساروی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای قلب و عروق

دکتر مهرداد ساروی

دکتر پیام سعادت - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر پیام سعادت

دکتر عباس سلیمانی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

چشم پزشکی

دکتر عباس سلیمانی

دکتر مریم شامخی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

جراحی عروق

دکتر مریم شامخی

دکتر علی شعبانی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر علی شعبانی

دکتر فاطمه شفیع زاده - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر فاطمه شفیع زاده

دکتر مهران شکری - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر مهران شکری

دکتر محمود صادقی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای عفونی و گرمسیری

دکتر محمود صادقی

دکتر نغمه ضیایی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای قلب و عروق

دکتر نغمه ضیایی

دکتر احسان علوی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

جراحی مغز و اعصاب

دکتر احسان علوی

دکتر ابوالحسن علیجانپور - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

جراحی عمومی

دکتر ابوالحسن علیجانپور

دکتر علی علیزاده - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر علی علیزاده

دکتر سیاوش قاروی اهنگر - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

ارتوپدی

دکتر سیاوش قاروی اهنگر

دکتر مهرنوش قاسمی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

چشم پزشکی

دکتر مهرنوش قاسمی

دکتر رضا قدیمی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

علوم تغذیه

دکتر رضا قدیمی

دکتر حسین قربانی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

آسیب شناسی

دکتر حسین قربانی

دکتر سارا قریب - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

چشم پزشکی

دکتر سارا قریب

دکتر محبوبه قلی پور بازیری - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

چشم پزشکی

دکتر محبوبه قلی پور بازیری

دکتر ازیتا قنبرپور - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر ازیتا قنبرپور

دکتر مهرداد کاشی فرد - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوارش و کبد بالغین

دکتر مهرداد کاشی فرد

دکتر کیوان کیاکجوری - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر کیوان کیاکجوری

دکتر نفیسه گیلانی فر - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر نفیسه گیلانی فر

دکتر حمد مدرس - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر حمد مدرس

دکتر بابک معتقدی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

دکتر بابک معتقدی

دکتر زلیخا معززی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر زلیخا معززی

دکتر ندا مفتاح - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر ندا مفتاح

دکتر ابراهیم مکانیکی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

چشم پزشکی

دکتر ابراهیم مکانیکی

دکتر مائده ملا علی پور - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر مائده ملا علی پور

دکتر اصغر ملازاده - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

چشم پزشکی

دکتر اصغر ملازاده

دکتر محسن منادی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای ریه

دکتر محسن منادی

دکتر سوسن موعودی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

روانپزشکی

دکتر سوسن موعودی

دکتر حامد مهدی نژاد - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای ریه

دکتر حامد مهدی نژاد

بیماری های ریه
دکتر محمدرضا نامدار - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

روانپزشکی

دکتر محمدرضا نامدار

دکتر اذر نباتی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر اذر نباتی

دکتر مجید نبی پور - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

خون و سرطان بالغین

دکتر مجید نبی پور

دکتر هدی نقشینه - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای مغز و اعصاب

دکتر هدی نقشینه

دکتر نوین نیک بخش - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

جراحی عمومی

دکتر نوین نیک بخش

دکتر حمید رضا وفایی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای قلب و عروق

دکتر حمید رضا وفایی

دکتر محسن وکیلی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

خون و سرطان بالغین

دکتر محسن وکیلی

دکتر هدیه هادیان - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

دکتر هدیه هادیان

دکتر محمد تقی هدایتی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

بیماریهای قلب و عروق

دکتر محمد تقی هدایتی

دکتر حسام هدایتی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

چشم پزشکی

دکتر حسام هدایتی

دکتر شهلا یزدانی - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

زنان و زایمان

دکتر شهلا یزدانی

دکتر بهناز یوسف قهاری - مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

روماتولوژی

دکتر بهناز یوسف قهاری

لیست خدمات مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی بابل

خدمات


آزمایشگاه

جراحی عروق

کلینیک ارتوپدی

کلینیک اعصاب وروان

کلینیک بیماری التهابی روده(کولیت،کرون)

کلینیک بیهوشی

کلینیک پوست

کلینیک تغذیه

کلینیک جراح قلب

کلینیک جراح مغزو اعصاب

کلینیک جراحی

کلینیک جراحی پلاستیک

کلینیک جراحی کلیه و مجاری ادراری

کلینیک چشم

کلینیک خون

کلینیک روماتولوژی

کلینیک ریه

کلینیک زنان وزایمان

کلینیک شنوایی

کلینیک عفونی

کلینیک غدد ودیابت

کلینیک قلب

کلینیک کودکان

کلینیک گوارش

کلینیک گوش وحلق وبینی

کلینیک مغز واعصاب

کلینیک نفرولوژی