خبرها

بیمارستان فاطمه الزهرا حاجی آباد هرمزگان با پذیرش۲۴ همراه شد

بیمارستان فاطمه الزهرا حاجی آباد هرمزگان ، جهت رفاه حال بیماران و شهروندان محترم تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴ قرار گرفته…

افتخار همراهی با مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر

مرکز پزشکی و پرتو درمانی شهید رجائی بابلسر ، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴ قرار…

بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد لرستان تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴ قرار گرفت

بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد لرستان هم اکنون تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴ قرار گرفته است و بیماران و شهروندان محترم…

بیمارستان کودکان امیر کلا بابل تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴

بیمارستان کودکان امیر کلا بابل از مجموعه های درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴ قرار…

بیمارستان شهدای بندر لنگه هرمزگان در خانواده ی بزرگ پذیرش۲۴

بیمارستان شهدای بندر لنگه هرمزگان تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴ قرار گرفت. پذیرش۲۴ سامانه ی هوشمند مدیریت نوبت ها در مراکز…

بیمارستان امام حسین گلپایگان اصفهان به جمع همراهان پذیرش۲۴ پیوست

بیمارستان امام حسین گلپایگان اصفهان از مراکز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت پوشش خدمات پذیرش۲۴ قرار گرفت. از…

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی حضرت ولی عصر فسا در جمع پذیرش۲۴ ای ها !

درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی حضرت ولی عصر فسا در جمع همراهان پذیرش۲۴ قرار گرفت و این امکان برای شهروندان…

بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در خانواده ی بزرگ پذیرش۲۴

بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل ، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی به جمع همراهان پذیرش۲۴ پیوست. بیماران و مردم عزیز…

بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان به پذیرش۲۴ پیوست

بیمارستان آیت الله کاشانی اصفهان ، تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به پذیرش۲۴ پیوست و از این پس شهروندان…

بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در جمع همراهان پذیرش۲۴

بیمارستان شهید بهشتی اصفهان ، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، به نرم افزار پذیرش۲۴ مجهز گردید. پذیرش۲۴ با…
بستن
بستن