پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر محدثه آخوندشریف

دکتر محدثه آخوندشریف

شماره نظام پزشکی: گ-2800
  • کارشناسی گفتاردرمانی

فعالیت های دکتر محدثه آخوندشریف

icon پذیرش24 بیش از 10 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر محدثه آخوندشریف را داشته است.

نظرات در مورد دکتر محدثه آخوندشریف

icon 100٪ رضایت (16 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر محدثه آخوندشریف جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر محدثه آخوندشریف

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - تقاطع دانشگاه 20 و چهارراه گلستان ساختمان گلستان طبقه اول