پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر ابوالفضل شفیعی سورک

دکتر ابوالفضل شفیعی سورک

icon 18 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 109247
  • متخصص دندانپزشکی کودکان

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر ابوالفضل شفیعی سورک

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر ابوالفضل شفیعی سورک را داشته است.

نظرات در مورد دکتر ابوالفضل شفیعی سورک

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر ابوالفضل شفیعی سورک جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر ابوالفضل شفیعی سورک

گزارش تلفن و آدرس صحیح

یزد - یزد، طالقانی، زمانی، امید