پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
کارشناس فهیمه اسماعیلی

کارشناس فهیمه اسماعیلی

شماره نظام پزشکی: ش-1739
  • کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)

فعالیت های کارشناس فهیمه اسماعیلی

icon 2 مشاوره آنلاین موفق
icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی کارشناس فهیمه اسماعیلی را داشته است.

نظرات در مورد کارشناس فهیمه اسماعیلی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی کارشناس فهیمه اسماعیلی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
50,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب کارشناس فهیمه اسماعیلی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - تهران، بزرگراه شهید سلیمانی، منصوری، ابن علی