پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
918 icon
کارشناس افروز فروغی

کارشناس افروز فروغی

icon 6 سال تجربه شماره نظام پزشکی: م-54096
  • کارشناسی مامایی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های کارشناس افروز فروغی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی کارشناس افروز فروغی را داشته است.

نظرات در مورد کارشناس افروز فروغی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی کارشناس افروز فروغی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب کارشناس افروز فروغی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مبارکه - محل کار: صفاییه ، بیمارستان محمد رسول اله