پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر افسانه اصغری

دکتر افسانه اصغری

icon 1 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 196733
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

فعالیت های دکتر افسانه اصغری

icon 2 مشاوره آنلاین موفق
icon پذیرش24 بیش از 9 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر افسانه اصغری را داشته است.

نظرات در مورد دکتر افسانه اصغری

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر افسانه اصغری جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر افسانه اصغری

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تبریز - Tabriz