پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر افسانه نکویی شهرکی

دکتر افسانه نکویی شهرکی

icon 16 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 114597
  • متخصص دندانپزشکی کودکان

  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر افسانه نکویی شهرکی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر افسانه نکویی شهرکی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر افسانه نکویی شهرکی

icon 100٪ رضایت (8 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر افسانه نکویی شهرکی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر افسانه نکویی شهرکی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

فارسان - مطب: فارسان شبکه بهداشت فارسان