پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
814 icon
دکتر بابک بابان

دکتر بابک بابان

شماره نظام پزشکی: آ-1280
  • دکترای متخصصی (Ph.D) میکروب شناسی آزمایشگاهی (میکروبیولوژی)

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر بابک بابان

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر بابک بابان را داشته است.

نظرات در مورد دکتر بابک بابان

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر بابک بابان جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر بابک بابان

گزارش تلفن و آدرس صحیح