پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
کارشناس ساجد بادفر

کارشناس ساجد بادفر

icon 6 سال تجربه شماره نظام پزشکی: ش-1984
  • کارشناسی شنوایی‌شناسی (ادیولوژی)

فعالیت های کارشناس ساجد بادفر

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی کارشناس ساجد بادفر را داشته است.

نظرات در مورد کارشناس ساجد بادفر

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی کارشناس ساجد بادفر جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
50,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب کارشناس ساجد بادفر

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - تهران، بزرگراه کردستان، شصت و ششم، اسدآبادی، بین پنجاه و یکم و پنجاه و هشت