پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر بنفشه بهاءالدینی

دکتر بنفشه بهاءالدینی

شماره نظام پزشکی: 195992
  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

فعالیت های دکتر بنفشه بهاءالدینی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر بنفشه بهاءالدینی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر بنفشه بهاءالدینی

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر بنفشه بهاءالدینی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر بنفشه بهاءالدینی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

رفسنجان - بلوار امام علی ساختمان پزشکان مهکام جنب شهر بستنی