پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
975 icon
دکتر بهنازالسادات بهنیافر

دکتر بهنازالسادات بهنیافر

شماره نظام پزشکی: ب-12313
  • متخصص ترمیم و زیبایی دندان

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر بهنازالسادات بهنیافر

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر بهنازالسادات بهنیافر را داشته است.

نظرات در مورد دکتر بهنازالسادات بهنیافر

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر بهنازالسادات بهنیافر جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر بهنازالسادات بهنیافر

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تهران - کارگر شمالی - جنب انرژی اتمی - کلینیک تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی