پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
966 icon
دکتر بهیار ذوقی

دکتر بهیار ذوقی

شماره نظام پزشکی: 146773
  • متخصص بیماری های داخلی

  • دکترای حرفه ای پزشکی

  • فوق متخصص خون شناسی بالینی (هماتولوژی بالینی)

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر بهیار ذوقی

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر بهیار ذوقی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر بهیار ذوقی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر بهیار ذوقی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر بهیار ذوقی

گزارش تلفن و آدرس صحیح