پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر تینا جعفری

دکتر تینا جعفری

شماره نظام پزشکی: 99905
  • پزشک متخصص تغذیه و رژیم درمانی

اطلاعات پزشک

icon بیوگرافی پزشک

دکتر تینا جعفری تحصیلات خود را در زمینه دکترای حرفه ای پزشکی در دانشکده پزشکی اصفهان به پایان رساندند. سپس در دکترای تخصصی علوم تغذیه در دانشگاه اصفهان تحصیل کردند. ایشان دارای مدرک علمی MD-PhD میباشند و در حال حاضر استاد دانشکده علوم پزشکی شهرکرد میباشند.

فعالیت های دکتر تینا جعفری

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر تینا جعفری را داشته است.

نظرات در مورد دکتر تینا جعفری

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر تینا جعفری جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر تینا جعفری

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - اصفهان، وحید، شهید نیک نفس، بهار