پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر جعفر رجبی

دکتر جعفر رجبی

شماره نظام پزشکی: 27301
  • متخصص روان‌پزشکی

فعالیت های دکتر جعفر رجبی

icon پذیرش24 بیش از 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر جعفر رجبی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر جعفر رجبی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر جعفر رجبی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر جعفر رجبی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - مشهد احمد آباد - پرستار - پ 4 / 1 - ساختمان پزشکان پورسینا - ط 3 جنوبی