پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
758 icon
دکتر جعفر کاظم زاده

دکتر جعفر کاظم زاده

شماره نظام پزشکی: 62429
  • فلوشیپ سوختگی

  • متخصص جراحی عمومی

  • دکترای حرفه ای پزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر جعفر کاظم زاده

icon پذیرش24 بیش از 3 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر جعفر کاظم زاده را داشته است.

نظرات در مورد دکتر جعفر کاظم زاده

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر جعفر کاظم زاده جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر جعفر کاظم زاده

گزارش تلفن و آدرس صحیح

ارومیه - بیمارستان امام خمینی بعنوان هیأت علمی فول تایم