پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
زهرا زهرا جورابلو

زهرا زهرا جورابلو

شماره نظام پزشکی: گ-1898
  • کارشناسی گفتاردرمانی

فعالیت های زهرا زهرا جورابلو

icon پذیرش24 بیش از 1 سال افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی زهرا زهرا جورابلو را داشته است.

نظرات در مورد زهرا زهرا جورابلو

icon 100٪ رضایت (1 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی زهرا زهرا جورابلو جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب زهرا زهرا جورابلو

گزارش تلفن و آدرس صحیح

گرمسار - سمنان_گرمسار_میدان شهرداری_ساختمان ابریشم _طبقه 4_واحد2