پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
892 icon
دکتر حسین غنی

دکتر حسین غنی

شماره نظام پزشکی: 27439
  • فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر حسین غنی

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر حسین غنی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر حسین غنی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر حسین غنی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر حسین غنی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

کاشان - کاشان، خیابان رجایی، مازوچی 35