پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
2K icon
دکتر حسین قربانی

دکتر حسین قربانی

شماره نظام پزشکی: 175232
  • دکترای حرفه‌ای پزشکی

فعالیت های دکتر حسین قربانی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر حسین قربانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر حسین قربانی

icon 100٪ رضایت (8 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر حسین قربانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر حسین قربانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

بجنورد - شهرک شاهد ، شاهد 11 ، مجتمع درمانی ایثار خراسان شمالی ، طبقه منفی یک