پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
16K icon
دکتر حمید رضائی

دکتر حمید رضائی

شماره نظام پزشکی: 91828
  • فلوشیپ جراحی ستون فقرات

فعالیت های دکتر حمید رضائی

icon پذیرش24 بیش از 3 سال و 5 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر حمید رضائی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر حمید رضائی

icon 93٪ رضایت (930 نظر)
نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر حمید رضائی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر حمید رضائی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

مشهد - احمدآباد- خیابان پرستار - بین پرستار 3 و 5 ساختمان پرستار

مشهد - مشهد - میدان دکتر شریعتی - ابتدای خیابان احمد اباد - درمانگاه مرکزی - مرکز اموزشی پژوهشی و درمانی قائم عج

icon

نوبتهای اینترنتی قابل عودت و ویرایش نمی باشد.

مشهد - خیابان فداییان اسلام - بیمارستان شهید کامیاب

icon

با توجه به آموزشی بودن بیمارستان در صورت عدم حضور پزشک ویزیت توسط آسیستان انجام می شود.