پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
860 icon
دکتر حمید رضا دبستانی

دکتر حمید رضا دبستانی

شماره نظام پزشکی: ب-80346
  • عمومی عمومی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر حمید رضا دبستانی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر حمید رضا دبستانی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر حمید رضا دبستانی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر حمید رضا دبستانی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر حمید رضا دبستانی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

تفت - تفت - خیابان امام - طبقه فوقانی بانک