پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر زهرا خواجه حسینی

دکتر زهرا خواجه حسینی

icon 10 سال تجربه شماره نظام پزشکی: گ-1571
  • کارشناسی گفتاردرمانی

فعالیت های دکتر زهرا خواجه حسینی

icon پذیرش24 بیش از 1 سال و 1 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر زهرا خواجه حسینی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر زهرا خواجه حسینی

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر زهرا خواجه حسینی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر زهرا خواجه حسینی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

رفسنجان - رفسنجان.بلوارمدرس جنوبی.کوچه اول.( کوچه شهید محمدی نژاد ۲ ). پلاک ۸