پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
1K icon
دکتر داوود قاسمی تودشکچویی

دکتر داوود قاسمی تودشکچویی

icon 22 سال تجربه شماره نظام پزشکی: 86894
  • متخصص دندانپزشکی کودکان

  • دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی

درخواست احراز هویت و دریافت مالکیت صفحه

فعالیت های دکتر داوود قاسمی تودشکچویی

icon پذیرش24 بیش از 2 سال و 8 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر داوود قاسمی تودشکچویی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر داوود قاسمی تودشکچویی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر داوود قاسمی تودشکچویی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

در حال حاضر نوبت‌دهی اینترنتی این پزشک غیرفعال می‌باشد!

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر داوود قاسمی تودشکچویی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

اصفهان - محل کار: دانشگاه ازاد خوراسگان بخش کودکان