پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
973 icon
دکتر درویش نارنج بن

دکتر درویش نارنج بن

شماره نظام پزشکی: گ-2245
  • کارشناسی گفتاردرمانی

فعالیت های دکتر درویش نارنج بن

icon پذیرش24 بیش از 4 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر درویش نارنج بن را داشته است.

نظرات در مورد دکتر درویش نارنج بن

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر درویش نارنج بن جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
70,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر درویش نارنج بن

گزارش تلفن و آدرس صحیح

ساری - ساری، بلوار امیر مازندرانی، شهید محسن پور (مهدی آباد)، جنب هاشمی، مجتمع پزشکی نور