پذیرش24
icon
icon اشتراک گذاری
icon گزارش
892 icon
دکتر مهتاب راثی محمودی

دکتر مهتاب راثی محمودی

شماره نظام پزشکی: گ-2845
  • کارشناسی ارشد گفتاردرمانی

فعالیت های دکتر مهتاب راثی محمودی

icon پذیرش24 بیش از 2 ماه افتخار میزبانی از صفحه اختصاصی دکتر مهتاب راثی محمودی را داشته است.

نظرات در مورد دکتر مهتاب راثی محمودی

نظر خود را به اشتراک بگذارید:

این صفحه به عنوان وب سایت نوبت دهی اینترنتی دکتر مهتاب راثی محمودی جهت مشاهده خدمات و دریافت نوبت آنلاین مطب شخصی ، کلینیک ، درمانگاه و بیمارستان هایی که ایشان در حال ارایه خدمات درمانی هستند از طریق پذیرش 24 طراحی و ارایه شده است . البته ممکن است در حال حاضر امکان رزرو نوبت از همه مراکز فوق ممکن نباشد که این موضوع وابسته به تصمیم خانم دکتر در ارایه نوبت گیری از درگاه های فوق بوده است .

دریافت نوبت اینترنتی

ویزیت آنلاین (تماس تلفنی)
150,000 تومان
icon نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری
امکان دریافت زودترین نوبت

آدرس و تلفن تماس

مطب دکتر مهتاب راثی محمودی

گزارش تلفن و آدرس صحیح

شاهین شهر - شاهین شهر، فردوسی، فرعی 6 شرقی فردوسی، 1